Лаврухін Олександр Валерійович
Лаврухін Олександр Валерійович
УкрГУЖТ
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 16-19, 2004
342004
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
262010
Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы
АВ Лаврухин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
222015
Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин
МІ Данько, ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 80-83, 2004
142004
Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко
Харків: УкрДАЗТ, 7-12, 2011
122011
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 15-17, 2013
112013
Удосконалення технології організації перевезень в умовах невизначеності на основі раціонального використання засобів транспорту
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2006
102006
Модель поїздоутворення на основі ситуаційної системи прийняття рішення
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій 3 (9), 30-33, 2004
102004
Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції
ОВ Лаврухін
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10), 20-22, 2011
92011
Розробка математичної моделі динамічного аналізу елементів обігу вантажного вагона
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
92008
Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом
ОВ Лаврухін
Транспортные системы и технологии перевозок, 2014
82014
Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко, ВО Романчук
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 7-11, 2010
82010
Удосконалення оперативного планування роботи вантажної станції в умовах нечіткої вихідної інформації
ОВ Лаврухін, ІО Левченко
Вісник Дніпропетр. нац. унту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна–2008.–Вип …, 2008
72008
Розробка моделі системи підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті
ОВ Лаврухін
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2006
72006
Удосконалення управління перевізним процесом на основі теорії нечітких множин
ОВ Лаврухін
Зб. наук. праць.–Харків: ХарДАЗТ, 78-82, 2003
72003
Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки
ОВ Лаврухін
Х.: УкрДАЗТ, 2004
62004
Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій
ОВ Лаврухін, БМ Немировський
Транспортные системы и технологии перевозок, 2017
52017
Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності
ОВ Лаврухін, ГС Бауліна, ГЄ Богомазова, АВ Лаврухин, АС Баулина, ...
УкрДУЗТ, 2015
52015
Інформаційні системи та технології при управління залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
навч. посібник/ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський …, 2011
52011
Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення
ОВ Лаврухін, ОМ Костєнніков, АМ Киман
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету …, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20