Підписатись
Лаврухін Олександр Валерійович
Лаврухін Олександр Валерійович
УкрГУЖТ
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій.–2004.–Спецвипуск 7 (1), 16-19, 2004
412004
Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы
АВ Лаврухин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
292015
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 18-26, 2010
282010
Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин
МІ Данько, ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 80-83, 2004
212004
Модель поїздоутворення на основі ситуаційної системи прийняття рішення
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій 3 (9), 30-33, 2004
172004
Удосконалення технології організації перевезень в умовах невизначеності на основі раціонального використання засобів транспорту
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 21-29, 2006
142006
Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко
Харків: УкрДАЗТ, 7-12, 2011
122011
Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті
МІ Данько, ТВ Бутько, ОВ Березань, ПВ Долгополов, ВМ Кулешов, ...
Xарків: УкрДАЗТ, 2009
122009
Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
навч. посіб./ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, О. М. Ходаківський.–Х …, 2011
112011
Розробка математичної моделі динамічного аналізу елементів обігу вантажного вагона
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 18-26, 2008
112008
Удосконалення управління перевізним процесом на основі теорії нечітких множин
ОВ Лаврухін
Зб. наук. праць.–Харків: ХарДАЗТ, 78-82, 2003
112003
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (64)), 15-17, 2013
102013
Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції
ОВ Лаврухін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (50)), 20-22, 2011
102011
Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко, ВО Романчук
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 7-11, 2010
102010
Удосконалення оперативного планування роботи вантажної станції в умовах нечіткої вихідної інформації
ОВ Лаврухін, ІО Левченко
Вісник Дніпропетр. нац. унту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна–2008.–Вип …, 2008
102008
Розробка моделі системи підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті
ОВ Лаврухін
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад …, 2006
10*2006
Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки
ОВ Лаврухін, АВ Лаврухин
Донецький інститут залізничного транспорту, 2004
92004
Формування основ щодо розробки автоматизованої інтелектуальної системи управління рухом вантажних поїздів на станції
ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал …, 2011
82011
Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій
ОВ Лаврухін, БМ Немировський
Транспортные системы и технологии перевозок, 46-51, 2017
72017
Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом
ОВ Лаврухін
Транспортные системы и технологии перевозок, 88-99, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20