Донецький юридичний інститут
Донецький юридичний інститут
МВС України
Підтверджена електронна адреса в dli.donetsk.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кримiнально-процесуальне право: курс лекцiй
ЛМ Лобойко
226*2008
Кримінальний процес: підручник
ЛМ Лобойко
К.: істина 432, 24, 2014
164*2014
Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб
СМ Алфьоров, СВ Ващенко, ММ Долгополова, АП Купін
К.: Центр учбової літератури, 61-65, 2011
120*2011
Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб
ВМ Кириченко, ОМ Куракін
К.: Центр учбової літератури, 264, 2010
105*2010
Злочинність і система кримінальних покарань:(соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів)
ОГ Фролова
ArtEk, 1997
1011997
Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 18, 2000
832000
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
МІ Мичко
Я. Мудрого, 2001
802001
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
ОІ Антонюк
дис. канд. юрид. наук, 2004
75*2004
Хозяйственный кодекс Украины, Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
АГ Бобкова, СМ Грудницька, БВ Деревянко, АМ Захарченко, інші
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
67*2008
Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика
РС Алімов
РС Алімов: дис. канд. юрид. наук 12 (07), 2002
652002
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
632012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: у 2 т.
ВО Лефтеров
Донецьк: ДЮІ 1, 2007
592007
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2001.–427 с …, 2002
592002
Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: монографія
ЛМ Лобойко, АП Черненко
Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006
56*2006
Стадії кримінального процесу: навч. посіб
ЛМ Лобойко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
552005
Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ. Монографічне дослідження
ВД Сущенко, АМ Смирнов, ОІ Коваленко, АА Смирнов
К.: Нац. акад. внутр. справ України 220, 1999
52*1999
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України, 2002
512002
Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин
ЄВ Петров
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2003
482003
Функції та організаційний устрій прокуратури
МІ Мичко
Донецьк: Донеччина, 127, 2001
472001
Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія
ЛМ Лобойко
К.: Істина, 2012
46*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20