Донецький юридичний інститут
Донецький юридичний інститут
МВС України
Підтверджена електронна адреса в dli.donetsk.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримiнально-процесуальне право: курс лекцiй
ЛМ Лобойко
254*2008
Теорія держави і права
ЮА Ведєрніков, ІА Сердюк, ОМ Куракін, ОВ Талдикін, АМ Кучук, ...
ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016
2452016
Кримінальний процес: підручник
ЛМ Лобойко
К.: істина 432, 24, 2014
219*2014
Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб
СМ Алфьоров, СВ Ващенко, ММ Долгополова, АП Купін
К.: Центр учбової літератури, 61-65, 2011
200*2011
Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб
ВМ Кириченко, ОМ Куракін
К.: Центр учбової літератури, 264, 2010
1492010
Злочинність і система кримінальних покарань:(соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів)
ОГ Фролова
ArtEk, 1997
1201997
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
МІ Мичко
Я. Мудрого, 2001
1042001
Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
1002000
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
ОІ Антонюк
дис. канд. юрид. наук, 2004
92*2004
Хозяйственный кодекс Украины, Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
АГ Бобкова, СМ Грудницька, БВ Деревянко, АМ Захарченко, інші
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
76*2008
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
АФ Волобуєв
Національний університет внутрішніх справ МВС України: Харків, 2001
752001
Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика
РС Алімов
РС Алімов: дис. канд. юрид. наук 12 (07), 2002
742002
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу
В Лефтеров
Психологія і суспільство, 91-107, 2012
732012
Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія
ЛМ Лобойко
К.: Істина, 2012
67*2012
Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: у 2 т.
ВО Лефтеров
І: Методологія психотренінгу та його використання у професійно …, 2007
672007
Стадії кримінального процесу: навч. посіб
ЛМ Лобойко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
642005
Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: монографія
ВО Лефтеров, ОВ Тимченко
Донецьк: ДІВС МВС України, 2002
632002
Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: монографія
ЛМ Лобойко, АП Черненко
Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006
61*2006
Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір
АМ Бабенко
Одеса: ОДУВС, 2014
542014
Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин
ЄВ Петров
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2003
542003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20