Христина Стецик
Христина Стецик
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Надднестрянский говор в художественном языке Ю. Винничука
КН Стецик
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 181-184, 2015
22015
ТИПОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ І НАДДНІСТРЯНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
Х СТЕЦИК
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 44-49, 2019
2019
ПРОЕКТ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
ХМ Стецик, ВО Циганкова
2019
Комунікативно-прагматичні аспекти контенту про міграцію і освіту в інтернет-дискурсі
НО Сенчило, Х Стецик
Світові виміри освітніх тенденцій. Науково-методичні проблеми мовної …, 2019
2019
Наддністрянський говір у художній прозі Б. Лепкого
ЛА Добровольська, ХМ Стецик
2018
Стилістичні функції наддністрянських діалектизмів в українській художній мові
ХМ Стецик
Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць/за заг …, 2017
2017
Наддністрянський говір у художній мові М. Шашкевича та Я. Головацького
ХМ Стецик
2015
Функції наддністрянського діалекту в художній мові А. Чайковського
ХМ Стецик
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Наддністрянський говір у художній мові М. Яцкова
ХМ Стецик
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Лексичні діалектизми в художній мові М. Яцкова
Х Стецик
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Функціональне навантаження наддністрянських діалектних рис у художній мові Б. Голода
ХМ Стецик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки …, 2013
2013
Наддністрянський говір у художній мові Б. Лепкого
ХМ Стецик, ЛА Добровольська
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12