Дмитро Костянтинович Корольов
Дмитро Костянтинович Корольов
доцент кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности
ЛФ Бурлачук, ДК Корольов
Вопросы психологии 1, 126-134, 2000
722000
Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя
ДК Корольов
Т. Шевченка, 2001
192001
Психологические факторы развития одаренной личности: монография
РА Семенова-Пономарева, ДК Королев, ОВ Зазимко
Житомир: Изд-во им. И. Франка, 2007
92007
Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці
ДК Корольов
Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології …, 2013
72013
Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості
СМА Семенова Р. О., Корольов Д. К., Мельник М. О, Нечаєва О. С, Карабаєва І ...
62008
Теоретико-методологічні основи розробки системи підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми і молоддю
РО Семенова, ДК Корольов
Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології …, 2013
52013
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості
РО Семенова, ОЛ Музика, ДК Корольов, ІІ Карабаєва, ММ Янковчук, ...
Імекс-ЛТД, 2014
42014
Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей
ОП Демченко, ЮМ Лимар, ІС Турчина
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019
32019
Методологічні принципи психодіагностики обдарованості
ДК Корольов
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України., 241-251, 2009
32009
Смысл жизни: психологический аспект
ДК Королев
Вісн. Харк. держ. ун-ту, 99, 0
2
Особистісні цінності інтелектуально обдарованої особистості
ДК Корольов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2018
12018
Звіт про науково-дослідну роботу" Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості"(заключний)
ОЛ Музика, ІМ Біла, ДК Корольов, ОО Музика, ЯГ Соловей, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2017
12017
Підходи до дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості
ДК Корольов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2017
12017
Напрями дослідження цінностей обдарованої особистості в світовій психології
ДК Корольов
Актуальні проблеми психології.-Том VI. Психологія обдарованості 11, 122-129, 2015
12015
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ: ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ
ДК Корольов
актуальні проблеми психології 6, 2012
12012
Діагностичні та прогностичні можливості методів психодіагностики обдарованості
ДК Корольов
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка НАПН України, 160-167, 2010
12010
РОЗРОБКА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ
ДК Корольов
Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі: тези …, 2019
2019
Психологічна оцінка персоналу
ДК Корольов
ЖДУ імені І. Франка, 2019
2019
Соціальна взаємодія і цінності обдарованої особистості: методичний посібник/за ред. ОЛ Музики
ОЛ Музика, ІМ Біла, ДК Корольов, ОО Музика, НО Никончук, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
2018
Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості
ОЛ Музика, ІМ Біла, ДК Корольов, ОО Музика, МО Мельник, МА Сніжна, ...
Видавничий Дім «Слово», 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20