Роман Осередчук | Roman Oseredchuk
Роман Осередчук | Roman Oseredchuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver
O Kulyaba, V Stybel, B Gutyj, I Turko, R Peleno, Y Turko, P Golovach, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 2019
302019
The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the con-ditions of Lviv region
VV Fedorovych, TV Orihivskyy, NP Babik, EI Fedorovych, RS Oseredchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
92016
Середні показники поживності і мікроелементного складу кормів Львівської області
РЙ Кравців, РС Осередчук, МВ Ключковська
Сільський господар, 20-22, 2001
62001
Середнi показники поживностi i мiкроелементного складу кормiв Львiвської областi
РЙ Кравцiв, РС Осередчук, МВ Ключковська
Сiльський господар, 20, 2001
52001
Хелатнi сполуки мiкроелементiв з амiнокислотами-новi компоненти премiксiв для тварин i птицi
РЙ Кравцiв, АМ Стадник, ВЯ Бiнкевич, РВ Бiленчук, РС Осередчук, ...
Науковий вiсник Академiї наук вищої школи України (Серiя: Аграрнi науки), 106, 2005
42005
Extraterritorial-constitutional features of Вlack-and-Spotted Dairy cows of different affinity and production types
OM Golub, SG Shalovylo, AO Bojko, RS Oseredchuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
32018
Корекція раціонів свиней біологічно активними речовинами: продуктивність і якість продукції
РЙ Кравців, АМ Стадник, МП Чепига, МВ Ключковська, РС Осередчук, ...
Сільській господар, 10-13, 2004
32004
Хелатні сполуки мікроелементів з амінокислотами—нові компоненти преміксів для тварин і птиці
РЙ Кравців, АМ Стадник, ВЯ Бінкевич, РВ Біленчук, РС Осередчук, ...
Науковий вісник Академії наук вищої школи України (Серія: Аграрні науки), 29, 2005
22005
Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умо-вах Львівщини
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Продуктивні якості тварин різних порід великої рогатої худоби
ВВ Федорович, ЄІ Федорович, НП Бабік, РС Осередчук
Розведення і генетика тварин, 160-169, 2016
12016
Особенности весового роста тёлок мясных пород
РС Осередчук, НП Бабік, ВВ Федорович, ЄІ Федорович, ВР Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Характеристика коров симментальской породы по хозяйственно-полезным признакам в условиях Львовщины
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Характеристика коров симментальской породы по хозяйственно-полезным признакам в условиях Львовщины
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин
ВВ Сенечин, ВІ Цимбала, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Epizootic situation with infectious and invasive diseases in fishery of LLC “Nikolaev RMS”
VV Senechyn, RS Oseredchuk, EO Yakimova
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
2021
Поживність основних видів кормів господарств різних форм власності Жовківського району Львівської області
РЙ Кравців, АМ Стадник, РС Осередчук, МЗ Паска, МВ Ключковська, ...
2020
Екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різної кровності та виробничих типів
ОМ Голуб, СГ Шаловило, АО Бойко, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Количественные и качественные показатели молока коров комбинированного направления продуктивности
ВВ Федорович, ЕИ Федорович, НП Бабик, РС Осередчук
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2018
2018
Продуктивне довголіття корів молочних порід за різних методів підбору
НП Бабік, ЄІ Федорович, ВВ Федорович, РС Осередчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2017
2017
Контроль розвитку молодняку собак різних порід у підсисний період
ЛВ Була, ІВ Левченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20