Роман Осередчук | Roman Oseredchuk
Роман Осередчук | Roman Oseredchuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver
O Kulyaba, V Stybel, B Gutyj, I Turko, R Peleno, Y Turko, P Golovach, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 612-615, 2019
142019
The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the con-ditions of Lviv region
VV Fedorovych, TV Orihivskyy, NP Babik, EI Fedorovych, RS Oseredchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
72016
Середні показники поживності і мікроелементного складу кормів Львівської області
РЙ Кравців, РС Осередчук, МВ Ключковська
Сільський господар, 20-22, 2001
62001
Середнi показники поживностi i мiкроелементного складу кормiв Львiвської областi
РЙ Кравцiв, РС Осередчук, МВ Ключковська
Сiльський господар, 20, 2001
52001
PRODUCTIVE QUALITIES OF ANIMALS OF DIFFERENT BREEDS OF CATTLE
VV Fedorovych, EI Fedorovych, NP Babik, RS Oseredchuk
Animal Breeding and Genetics 51, 160-169, 2016
22016
Extraterritorial-constitutional features of Вlack-and-Spotted Dairy cows of different affinity and production types
OM Golub, SG Shalovylo, AO Bojko, RS Oseredchuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
Продуктивні якості тварин різних порід великої рогатої худоби
ВВ Федорович, ЄІ Федорович, НП Бабік, РС ОСЕРЕДЧУК1s
Розведення і генетика тварин.–К.: Аграрна наука, 160-169, 2016
12016
Характеристика коров симментальской породы по хозяйственно-полезным признакам в условиях Львовщины
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Характеристика коров симментальской породы по хозяйственно-полезным признакам в условиях Львовщины
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин
ВВ Сенечин, ВІ Цимбала, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різної кровності та виробничих типів
ОМ Голуб, СГ Шаловило, АО Бойко, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Количественные и качественные показатели молока коров комбинированного направления продуктивности
ВВ Федорович, ЕИ Федорович, НП Бабик, РС Осередчук
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2018
2018
Продуктивне довголіття корів молочних порід за різних методів підбору
НП Бабік, ЄІ Федорович, ВВ Федорович, РС Осередчук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2017
2017
Контроль розвитку молодняку собак різних порід у підсисний період
ЛВ Була, ІВ Левченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2017
2017
Features of body weight growth in meat breeds heifers
RS Oseredchuk, NP Babik, VV Fedorovych, EI Fedorovych, VR Dutka
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умо-вах Львівщини
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік, ЄІ Федорович, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Особенности весового роста тёлок мясных пород
РС Осередчук, НП Бабік, ВВ Федорович, ЄІ Федорович, ВР Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Производительность и убойные качества бычков при коррекции их минерального питания метионатамы и лизинатамы микроэлементов
РС Осередчук, ВВ Сенечин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Распределение свинца и кадмия в гидроэкосистеме рыбоводного пруда
НИ Градович, РП Параняк, РС Осередчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів
РС Осередчук, ВВ Сенечин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20