Подписаться
ольга марченко
ольга марченко
харківський національний університет будівництва та архітектури,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія
НЕ Аванесова, ОВ Марченко
Харків: Щедра садиба плюс 196, 2, 2015
1162015
Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства
ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 158-164, 2008
652008
Оцінка ефективності кредитної політики банку
ОВ Бикова, ОВ Марченко
Молодий вчений, 586-589, 2017
342017
Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку
ОВ Марченко, ЮМ Золотопуп
Молодий вчений, 283, 2017
212017
Методичні рекомендації щодо участі у грантових програмах та конкурсах
ОВ Марченко, ДО Сушко
Дніпро: ДДУВС, 35-36, 2018
132018
Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріоритети
ОВ Марченко
132014
Оцінка діяльності банку на ринку платіжних карток
ЛО Невідома, ОВ Марченко
Молодий вчений, 680-684, 2017
122017
Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак
ОВ Марченко
Бізнес Інформ, 337-344, 2019
112019
Проблемні аспекти реалізації грошово-кредитної політики України
ОВ Марченко
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 67-73, 2014
82014
Визначення основних етапів та тенденцій bancassurance
НЕ Аванесова, ОВ Марченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 8-10, 2013
72013
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО - ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУ ДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОВ Марченко
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 2012
7*2012
Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків
АВ Сєріков, ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
72009
Аналіз соціально-економічних передумов розвитку міста
ОВ Марченко, НЕ Аванесова
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
62013
Modern trends in personnel safety of enterprises
N Avanesova, O Marchenko, T Kolodyazhna
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 5-11, 2019
52019
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
52016
Исследование рисков проектного финансирования и их классификация
ОВ Марченко
Режим доступа: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vmsu/2008-02/08ovmyahya. htm, 2008
52008
Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів
ОВ Марченко, КГ Килипко
Молодий вчений, 798-802, 2017
42017
Особенности интеграции банков и страховых компаний на финансовом рынке Украины
ОВ Марченко
Экономика и управление: Ежеквартальный научный и производственно …, 2013
42013
Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства
АВ Сєріков, ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 67, 2007
42007
Мінімізація кредитного ризику та підвищення якості кредитного портфеля банку
ОВ Марченко, ОС Петриківа, КО Коробко
Бізнес Інформ, 205-210, 2022
32022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20