Подписаться
ольга марченко
ольга марченко
харківський національний університет будівництва та архітектури,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства
ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 158-164, 2008
582008
Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія
НЕ Аванесова, ОВ Марченко
Харків: Щедра садиба плюс 196, 2, 2015
522015
Оцінка ефективності кредитної політики банку
ОВ Бикова, ОВ Марченко
Молодий вчений, 586-589, 2017
212017
Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку.«
ОВ Марченко, ЮМ Золотопуп
Young Scientist. 2017. № 2 (42). С. 283 287, 2017
132017
Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріорітети
ОВ Марченко
НТУ" ХПІ", 2011
122011
Проблемні аспекти реалізації грошово-кредитної політики України
ОВ Марченко
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 67-73, 2014
112014
Оцінка діяльності банку на ринку платіжних карток
ЛО Невідома, ОВ Марченко
Молодий вчений, 680-684, 2017
82017
Визначення основних етапів та тенденцій bancassurance
НЕ Аванесова, ОВ Марченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 8-10, 2013
62013
Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків
АВ Сєріков, ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
62009
Аналіз соціально-економічних передумов розвитку міста
ОВ Марченко, НЕ Аванесова
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
52013
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО - ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУ ДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОВ Марченко
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 2012
5*2012
Исследование рисков проектного финансирования и их классификация
ОВ Марченко
Режим доступа: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vmsu/2008-02/08ovmyahya. htm, 2008
52008
Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак
ОВ Марченко
Бізнес Інформ, 337-344, 2019
42019
Modern trends in personnel safety of enterprises
N Avanesova, O Marchenko, T Kolodyazhna
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 5-11, 2019
42019
Особенности интеграции банков и страховых компаний на финансовом рынке Украины
ОВ Марченко
Экономика и управление: Ежеквартальный научный и производственно …, 2013
42013
Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства
АВ Сєріков, ОВ Марченко
Актуальні проблеми економіки, 67, 2007
42007
Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів
ОВ Марченко, КГ Килипко
Молодий вчений, 798-802, 2017
22017
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
22016
Аналіз підходів до визначення терміна «платоспроможність банку»
ОВ Марченко, ВД Линьова
Бізнес Інформ, 56–61, 2020
12020
Депозитні операції комерційних банків в Україні та їх розвиток
ТВ Белікова, ОВ Марченко, МВ Шевченко
Причорноморські економічні студії, 79-82, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20