Гороф'янюк Інна Валентинівна; Горофянюк; Gorofyanyuk
Гороф'янюк Інна Валентинівна; Горофянюк; Gorofyanyuk
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ботанічна лексика центральноподільських говірок: матеріали до "Лексичного атласу української мови"
ІВ Гороф'янюк
112012
Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок
ІВ Гороф'янюк
112010
Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок
І Гороф’янюк
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр./МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б …, 0
8
Етноніми як база творення українських флорономенів
ІВ Гороф'янюк
32010
Поховальний обряд Центрального Поділля: етнолінгвістичні студії
ІВ Гороф'янюк
Вісник Донецького національного університету, С. 33-71, 2015
2*2015
Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті
ІВ Гороф'янюк
22014
Ботанічна лексика крізь призму антропометричності (на матеріалі центральноподільських говірок). ІІ
ІВ Гороф’янюк
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
22013
Лінгвальне портретування українського села булаєшти Республіки Молдова: фонетичні паралелі з подільським говором Lingual portraiting of the ukrainian population of bulaeshty …
І Гороф’янюк
Teka Polsko–Ukraińskich Związków Kulturowych, 2012
22012
Життєвий шлях подільського селянина в мовному втіленні (на матеріалі автобіографічних текстів)
ІВ Гороф'янюк
12014
Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян
І Гороф’янюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
12013
Лексична архаїка української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова
ІВ Гороф’янюк
Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik …, 2013
12013
поетизація ДовКілля у прозі м. стельмаха
І Гороф’янюк
Культура слова, 2012
12012
До характеристики морфологічної системи української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова
ІВ Гороф’янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Ботанічна лексика центральноподільських говірок: ареалогічна інтерпретація
ІВ Гороф’янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
12011
Стереотипні назви людини в центральноподільських говірках
І Гороф'янюк, Н Родюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
Архаические народные обряды и верования украинцев Подолья как источник реконструкции древней культуры славян
И Горофянюк
Revista de Etnologie şi Culturologie 42, 284-291, 2020
2020
Практикум з української мови: методичні рекомендації.
І Гороф’янюк, И Горофъянюк
ТОВ «Ландо ЛТД», 2020
2020
Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія.
І Гороф’янюк, И Горофъянюк
ТВОРИ, 2020
2020
Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження
І Гороф’янюк
Філологічний часопис, 2020
2020
Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова: система консонатизму
І Гороф’янюк
Slavia Orientalis, 675-691, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20