Гороф'янюк Інна Валентинівна; Горофянюк; Gorofyanyuk
Гороф'янюк Інна Валентинівна; Горофянюк; Gorofyanyuk
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, факультет філології й
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок
ІВ Гороф'янюк
102010
Ботанічна лексика центральноподільських говірок: матеріали до "Лексичного атласу української мови"
ІВ Гороф'янюк
92012
Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок
ІВ Гороф’янюк
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр./МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б …, 0
8
Етноніми як база творення українських флорономенів
ІВ Гороф'янюк
32010
Поховальний обряд Центрального Поділля: етнолінгвістичні студії
ІВ Гороф'янюк
Вісник Донецького національного університету, С. 33-71, 2015
2*2015
Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті
ІВ Гороф'янюк
22014
Життєвий шлях подільського селянина в мовному втіленні (на матеріалі автобіографічних текстів)
ІВ Гороф'янюк
12014
Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян
І Гороф’янюк
Волинь філологічна: текст і контекст, 66-74, 2013
12013
Ботанічна лексика крізь призму антропометричності (на матеріалі центральноподільських говірок). ІІ
ІВ Гороф’янюк
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
12013
Лексична архаїка української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова
ІВ Гороф’янюк
Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik …, 2013
12013
поетизація ДовКілля у прозі м. стельмаха
І Гороф’янюк
Культура слова, 2012
12012
Лінгвальне портретування українського села Булаєшти Республіки Молдова: фонетичні паралелі з подільським говором/Інна Гороф’янюк
ІВ Гороф’янюк
TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie …, 2012
12012
БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК: АРЕАЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
І Гороф’янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
1
Дослідження українського мовного простору Молдови. Рецензія на КС Кожухар Українська мова на теренах Республіки Молдова (Кишинів, 2019 р.)(рукопис)
І Гороф’янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Виховний потенціал навчальної дисципліни ≪Українська діалектологія≫: практика реалізації
Гороф'янюк
Іnnovative approach to education: Status, dilemmas and perspectives, 2019
2019
Лінгвістичне портретування центральноподільських говірок української мови
Гороф'янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
e-mail: gorofyanyuk@ gmail. com ORCID: 0000-0002-9836-8270
І Гороф’янюк
Наукові праці, 99, 2019
2019
«Чужий» в українській діалектній картині світу
І Гороф'янюк
Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea 7 (1), 161-167, 2019
2019
Етноніми в українських діалектах: від номінації до наївної аксіології
І ГОРОФ’ЯНЮК
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 63 (2), 307-320, 2018
2018
Лексико-семантичний простір діалектних автобіографічних текстів про Голодомор
ІВ Гороф’янюк
Слобожанська беседа-11. Лінгвістика тексту і вивчення української, 13, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20