кафедра транспортних технологій ТНТУ
кафедра транспортних технологій ТНТУ
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Verified email at tu.edu.te.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем
ПВ Попович
ХНТУСГ, 2016
392016
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
382010
Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами
ОС Шевчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
322016
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів
ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк
ТНТУ, 2011
312011
Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг
ПВ Попович, ОС Шевчук, ІС Мурований
242017
Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень у сучасних умовах
ПВ Попович, ОС Шевчук, АЙ Матвіїшин, ВМ Лотоцька
ЖДТУ, 2016
222016
Процес управління знаннями підприємства та його особливості
ЮЯ Вовк
Науковий вісник НЛТУ України 23 (17), 2013
192013
Аналіз ринку автортанспортних перевезень України
ПВ Попович, ОС Шевчук, МВ Бабій, ВО Дзюра
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 124-130., 2017
182017
Глобально-інформаційна економіка та синергетичний підхід до її дослідження
ОБ Шевчук
К.: Фенікс 112, 2004
162004
Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ
ПВ Попович
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
142015
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
132008
Глобально-інформаціональна економіка та синергетичний підхід до її дослідження: монографія
ОБ Шевчук
К.: Фенікс, 9-20, 2004
132004
Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies
V Yuriy
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 1 (1), 2016
122016
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами
ІІ Стойко, ИИ Стойко, ЮЯ Вовк, ЮЯ Вовк, ОС Юрчак, ОС Юрчак
ТНТУ, АСУ, 2011
122011
Crisis of relationship in general theory of crisis
B Andrushkiv, Y Vovk, O Pohaydak, I Fedyshyn
Journal of International Studies 4 (1), 18-25, 2011
112011
Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів
ПВ Попович, ОС Шевчук, ОЛ Ляшук, АЙ Матвіїшин
102017
Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі
ОП Цьонь
Наукові нотатки, 418-421, 2016
102016
Міжособистісні взаємини студентів у найближчому соціальному оточенні
ОС Шевчук, СП Шевчук
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
102013
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Тенденції розвитку споживчого ринку України
Г Филюк, О Шевчук
Товари і ринки, 24-36, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20