Харченко (Заєць) Тетяна Олександрівна (Харченко Т.О., Харченко Тетяна, Kharchenko Tetiana O
Харченко (Заєць) Тетяна Олександрівна (Харченко Т.О., Харченко Тетяна, Kharchenko Tetiana O
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ТО Харченко, РЛ Куфрик
Ефективна економіка, 2016
82016
Innovative climate as the main Concept of the state innovation policy
ТО Kharchenko
Virtus, 253-255, 2017
62017
Cтановлення корпоративного управління в Україні
ТО Заєць
Економіка та держава, 57-59, 2010
62010
Корпоративні структури в умовах економічної нестабільності
ТО Заєць
Вісник Хмельницького національного університету, 199-202, 2009
62009
Стан та перспективи розвитку корпоративного сектора легкої промисловості
ЛО Денисенко, ТО Заєць
Легка промисловість, 2011
52011
Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу
Т.О. Харченко, А.І. Патлайчук
Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці …, 2017
32017
Моделі та механізми корпоративного управління в Україні
ТО Заєць
Інвестиції: практика та досвід, 65-68, 2010
32010
Діагностика підприємства як інструмент управління корпораціями
ТО Заєць
Наукові праці національного університету харчових технологій. Спец. випуск …, 2005
32005
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y. Khaustova, S. Breus, S. Nevmerzhytska, T. Tsalko, T. Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
22019
Формування стратегії розвитку корпоративних структур на основі життєвого циклу
Т.О. Харченко, С.М. Невмержицька, Т.Р. Цалко
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: збірник статей V …, 2018
22018
Особливості формування кадрового потенціалу в організаціях медичної сфери обслуговування України
Т.О. Харченко, А.Д. Сиза
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 185-189, 2017
22017
Особливості стратегічного управління в банківській системі
Т.О. Харченко, А.О. Ковтун
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 116-119, 2018
12018
Управління стратегією розвитку організації на основі аналізу помилок в умовах невизначеності
Т. О. Харченко, О. О. Громов
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2018
12018
Місцеве самоврядування: європейський досвід реформування
Т. О. Харченко, С. М. Бондаренко
Ефективна економіка, 2017
12017
Інноваційний клімат промислових підприємств України в сучасних умовах економічного розвитку
ТО Харченко
Ефективна економіка, 2017
12017
Стратегічні цілі розвитку державних неприбуткових організацій в сучасних умовах
ТО Харченко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
12017
Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери
АО Касич, ТО Харченко
Економіка та держава, 2017
12017
Принципи корпоративної соціальної відповідальності як фактор формування конкурентних переваг організації
ТО Харченко, КП Вєдєніна
Економічні студії, 2017
12017
Особливості управління персоналом у консалтингових фірмах
ТО Харченко, АГ Муратов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2017
12017
Удосконалення структури капіталу підприємства
ТО Заєць, БІ Попович
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20