Харченко (Заєць) Тетяна Олександрівна (Kharchenko Tetiana O., Харченко (Заец) Татьяна Александровна)
Харченко (Заєць) Тетяна Олександрівна (Kharchenko Tetiana O., Харченко (Заец) Татьяна Александровна)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Cтановлення корпоративного управління в Україні
ТО Заєць
Економіка та держава, 57-59, 2010
72010
Корпоративні структури в умовах економічної нестабільності
ТО Заєць
Вісник Хмельницького національного університету, 199-202, 2009
72009
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ТО Харченко, РЛ Куфрик
Ефективна економіка, 2016
52016
Стан та перспективи розвитку корпоративного сектора легкої промисловості
ЛО Денисенко, ТО Заєць
Легка промисловість, 2011
52011
Моделі та механізми корпоративного управління в Україні
ТО Заєць
Інвестиції: практика та досвід, 65-68, 2010
32010
Стратегічні цілі розвитку державних неприбуткових організацій в сучасних умовах
ТО Харченко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
12017
Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери
АО Касич, ТО Харченко
Економіка та держава, 2017
12017
Принципи корпоративної соціальної відповідальності як фактор формування конкурентних переваг організації
ТО Харченко, КП Вєдєніна
Економічні студії, 2017
12017
Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, СМ Бондаренко, СВ Беляєва, ...
Кафедра, 2012
12012
Вплив корпоративноі соціальноі відповідальності на корпоративне управління
ЛО Денисенко, ТО Заєць
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2012
12012
Якість корпоративного управління як основний фактор розвитку товариства
ЛО Денисенко, ТО Заєць
Ефективна економіка, 2012
12012
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ю Гончаров, О Данілов, А Добриня, С Дятел, Т Заєць, І Ігнатьєва, ...
Друкується за рішенням Вченої ради Київського національного університету …, 2017
2017
Формування кадрової політики підприємства
ТО Харченко, ДВ Рабенко
Virtus, 2017
2017
Особливості управління персоналом у консалтингових фірмах
ТО Харченко, АГ Муратов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2017
2017
Управління конкурентними перевагами підприємства
ОТ Шацьких, ТО Харченко
Технології та дизайн, 2017
2017
Особливості функціонування туристичного бізнесу в економіці України
ТО Харченко
Geopolitical processes in the world today, 2016
2016
Управління конкурентоспроможністю підприємства в нестабільному ринковому середовищі
ЛВ Ковалевська, ТО Харченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
ДосліДженнЯ сучАсних мехАнізмів оцінки ефективності використАннЯ люДського кАпітАлу промислових піДприємств
Д Рікардо, У Петті, Д Мілем, К Марксом, Т Білорус, В Воронкова, ...
Young 17 (2), 2015
2015
Удосконалення структури капіталу підприємства
ТО Заєць, БІ Попович
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
2015
Корпоративне управління: механізми підвищення соціальної ефективності
Т Харченко
Актуальні проблеми державного управління, 147-152, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20