Follow
Оксана Панова
Title
Cited by
Cited by
Year
Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. ВВ Сокуренка;[ОІ Безпалова, КЮ Мельник, ОО Юхно …
З України
ВВ Сокуренка, 2016
672016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОКУРАТУРИ У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ
О Панова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2023
422023
Поняття, зміст та значення публічної безпеки та порядку
ОО Панова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Право" 2 (6 …, 2016
212016
Oрганізація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження
ОО Панова
Visegrad Journal on Human Rights, 131-134, 2017
192017
Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів
ОО Панова
Електронний науково-практичний журнал «S.P.A.C.E.», 42-46, 2017
192017
Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект: монографія
О Панова
162018
Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект. – дис. ... доктора юрид. наук. Суми : Сумський державний університет. 2019. 516 с.
О Панова
Сумського державного університету, 2019
14*2019
International models of legal regulation and ethics of cryptocurrency use: country review
Oksana Panova, Yulia Leheza, Andrii Ivanytsia, Volodymyr Marchenko, Vitalii ...
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 2 (22), 2019
14*2019
Особливості структури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення
ОО Панова
Журнал східноєвропейського права, 44-49, 2018
92018
Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку і безпеки
Панова
Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право», С. 182-188, 2015
92015
Адміністративна діяльність органів поліції України
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, СО Шатрава, КЛ Бугайчук, ...
Харків: ХНУВС, 2017, 2017
7*2017
Щодо кадрового забезпечення публічної безпеки в Україні
ОО Панова
Науковий вісник публічного та приватного права 2 (5), 113-116, 2017
72017
Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов
Панова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2 …, 2014
72014
Зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки
ОО Панова
Електронне науково-фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал …, 2018
62018
Науково-технічне забезпечення публічної безпеки в Україні
ОО Панова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 1 …, 2018
62018
Методи забезпечення публічної безпеки в Україні
ОО Панова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
62017
Функції органів внутрішніх справ по забезпеченню громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях
Панова
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (3), С. 112−119, 2015
62015
Правове регулювання паспортно-візової системи України
ОО Семіног
Право і безпека, 29-33, 2010
62010
Law enforcement agencies in the system of entities of protection and defense of human rights
OO Panova, AV Tanko, VV Povydysh, OV Alieksieieva
Amazonia Investiga.–2020.–Vol 9, No 30 (June).–P. 77-83, 2020
52020
Роль громадянського суспільства у забезпеченні публічної безпеки
ОО Панова
Актуальні проблеми публічного та приватного права: Матеріали міжнародної …, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20