Віталій Маляренко
Віталій Маляренко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергетика довкілля енергозбереження
ВА Маляренко, ЛВ Лисак
Видавництво" Рубікон" ТОВ, 2004
962004
Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії
ГБ Варламов, ГМ Любчик, ВА Маляренко
Видавництво «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2003
812003
Основи теплофізики будівель та енергозбереження
ВА Маляренко
Харків.«Видавництво САГА, 2006
582006
Енергетика і навколишнє середовище
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2008
502008
Основы энерготехнологии промышленности
ЛЛ Товажнянский, ОБ Анипко, ВА Маляренко, ЮА Абрамов, ...
Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2002
352002
Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений
ВА Маляренко, АФ Редько, ЮИ Чайка, ВБ Поволочко
Харьков: Рубикон, 2001
342001
Енергетичні установки. Загальний курс: навчальний посібник
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2007
332007
Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие
ВА Маляренко, ИА Немировский
ХНАМГ, 2008
292008
Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности
АЛ Шубенко, ВА Маляренко, АВ Сенецкий, НЮ Бабак
НАН Украины, Институт проблем машиностроения, 320, 2014
232014
Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы ее выравнивания
ВА Маляренко, ИЕ Нечмоглод, ИД Колотило
Lighting Engineering & Power Engineering, 61-66, 2011
232011
Энергетические установки и окружающая среда
ВА Маляренко, ГБ Варламов, ГН Любчик, ФВ Стольберг, СВ Широков, ...
Харьков: ХГАГХ, 2002
222002
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
17*2016
Анализ критерия энергоэффективности зданий и сооружений
ВА Маляренко, НА Орлова
НТУ" ХПИ", 2004
172004
Енергозбереження–пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики
ВА Маляренко
НТУ" ХПІ", 2006
162006
Тенденции модернизации объектов малой энергетики на базе когенерации
ВА Маляренко, АЛ Шубенко, АВ Сенецкий, ИА Темнохуд
Ползуновский вестник, 131-137, 2013
152013
Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія.
БС Ільченко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
132011
господарстві. Частина І
ВА Маляренко, ЛМШ Енергозбереження в житлово-комунальному
Энергосбережение• Энергетика• Энергоаудит, 2533, 2005
132005
Возобновляемые энергоресурсы-альтернативное топливо XXI века
ВА Маляренко, ВВ Соловей, АИ Яковлев
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 18-28, 2005
132005
Введение в инженерную экологию энергетики
ВА Маляренко
Харьков: ХГАГХ, 2001
132001
Теплоенергетика та екологія
ГБ Варламов, ГН Любчик, ВА Маляренко
Харків: САГА, 2008
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20