Віталій Маляренко
Віталій Маляренко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергетика довкілля енергозбереження
ВА Маляренко, ЛВ Лисак
Видавництво" Рубікон" ТОВ, 2004
842004
Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії
ГБ Варламов, ГМ Любчик, ВА Маляренко
Видавництво «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2003
742003
Основи теплофізики будівель та енергозбереження
ВА Маляренко
Харків.«Видавництво САГА, 2006
542006
Енергетика і навколишнє середовище
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2008
452008
Основы энерготехнологии промышленности
ЛЛ Товажнянский, ОБ Анипко, ВА Маляренко, ЮА Абрамов, ...
Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2002
352002
Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие
ВА Маляренко, ИА Немировский
ХНАМГ, 2008
292008
Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений
ВА Маляренко, АФ Редько, ЮИ Чайка, ВБ Поволочко
Харьков: Рубикон, 2001
292001
Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы ее выравнивания
ВА Маляренко, ИЕ Нечмоглод, ИД Колотило
Lighting Engineering & Power Engineering, 61-66, 2011
252011
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
20*2018
Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности
АЛ Шубенко, ВА Маляренко, АВ Сенецкий, НЮ Бабак
НАН Украины, Институт проблем машиностроения, 2014
192014
Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2008
162008
Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник.
ВА Маляренко
162007
Анализ критерия энергоэффективности зданий и сооружений
ВА Маляренко, НА Орлова
НТУ" ХПИ", 2004
162004
Энергетические установки и окружающая среда
ВА Маляренко, ГБ Варламов, ГН Любчик, ФВ Стольберг, СВ Широков, ...
Харьков: ХГАГХ, 2002
162002
Енергозбереження–пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики
ВА Маляренко
НТУ" ХПІ", 2006
142006
Возобновляемые энергоресурсы-альтернативное топливо XXI века
ВА Маляренко, ВВ Соловей, АИ Яковлев
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 18-28, 2005
142005
Нерівномірність графіка навантаження енергосистеми і способи його вирівнювання
ВА Маляренко, ІД Колотило, ІЄ Нечмоглод
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
132011
Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія.
БС Ільченко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
132011
Тенденции модернизации объектов малой энергетики на базе когенерации
ВА Маляренко, АЛ Шубенко, АВ Сенецкий, ИА Темнохуд
Ползуновский вестник, 131-137, 2013
122013
Теплоенергетика та екологія
ГБ Варламов, ГН Любчик, ВА Маляренко
Х.: Видавництво САГА, 2008
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20