Валентина Артеменко
Валентина Артеменко
НТУ "ХПИ"
Verified email at kpi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Технічна електрохімія. Ч. 3. Гальванічні виробництва: Підручник
ГЯ Якименко, ВМ Артеменко
Харків: НТУ «ХПІ, 2006
132006
Кінетика електродних процесів
МД Сахненко, ВМ Артеменко
НТУ" ХПІ", 2014
52014
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» № 59 за 2011 рік
ВИ УБЕРМАН, ЛА ВАСЬКОВЕЦ, ТС ДАШКОВА, ВВ ГЛУХОВСЬКИЙ, ...
22010
Електроосадження функціональних покрить сплавом олово-сурма з комплексних електролітів
ІМ Полевик, ЛВ Трубнікова, ВМ Артеменко, АО Майзеліс
НТУ" ХПІ", 2010
22010
Корозійна стійкість покриттів сплавом цинк-нікель, осаджених з амонійно-гліценатного електроліту
ЛВ Трубнікова, ВМ Артеменко, АВ Кулик, АО Майзеліс
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Электродные процессы на никеле и цинке в аммиачно-аминокислотных растворах
ЛВ Трубникова, ЮВ Ильяшенко, ВМ Артеменко, АА Майзелис
НТУ" ХПИ", 2009
12009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Прилади для електрохімічних досліджень та організація експерименту"
ГГ Тульський, ВМ Артеменко, ОЛ Смірнова, ОІ Пилипенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Теоретична електрохімія. Частина 1
ГГ Тульський, ВМ Артеменко, СГ Дерібо
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Умови формування цинк-нікелевого сплаву з аміакатно-гліцинатного електроліту низької концентрації
АО Майзеліс, ВМ Артеменко
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Застосування газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію
КС Рутковська, ГГ Тульський, ІВ Сінкевич, ВМ Артеменко
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Шляхи скорочення водоспоживання у гальванічному виробництві
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо, ОЛ Смірнова, ГС Лучник, ...
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Властивості покриттів сплавом цинк-нікель, осаджених при надграничних густинах струму
АО Майзеліс, ВМ Артеменко, АІ Любімов
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Особливості анодної поведінки срібла і його ювелірних сплавів у розчинах на основі роданіда калію
СГ Дерібо, ВМ Артеменко, СА Лещенко, АМ Корогодська
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Анодное поведение серебра и его ювелирных сплавов в растворах на основе органических лигандов
СГ Дерибо, ВМ Артеменко, МД Бондаренко, ТС Бохан, КО Савченко
БГТУ, 2017
2017
Спосіб електрохімічного формування покриття діоксидом олова, що легований сурмою, на титані
АО Майзеліс, БІ Байрачний, ЛВ Трубнікова, ВМ Артеменко
ДП" Український інститут промислової власності", 2014
2014
Buffer properties of solutions containing Ni (NH3) n2+ in the presence of additional ligand
ОВ Назаренко, АО Майзеліс, ВМ Артеменко, ЛВ Трубнікова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (6 (62)), 19-21, 2013
2013
Буферні властивості розчинів, що містять Ni (NH3) n2+, у присутності додаткового ліганда
ДВ Северин, ОВ Назаренко, АА Майзелис, ВМ Артеменко, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6), 19-21, 2013
2013
Буферні властивості розчинів, що містять Ni (NH3) n2+, у присутності додаткового ліганда
ДВ Северин, ОВ Назаренко, АА Майзелис, ВМ Артеменко, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6), 19-21, 2013
2013
Анодне розчинення тонких плівок сплаву Zn-Ni в амінойно-гліцинатному розчині
ЛВ Трубнікова, ВМ Артеменко, АВ Кулик, АО Майзеліс
НТУ" ХПІ", 2011
2011
Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB
АО Майзеліс, БІ Байрачний, ЛВ Трубнікова, ОЮ Девізенко
ДП" Український інститут промислової власності", 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20