Атаман Юрий Александрович
Атаман Юрий Александрович
Сумской государственный университет, кафедра семейной медицины
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population.
AV Ataman, VY Garbusova, YA Ataman, OI Matlaj, OA Obuchova
Journal of Cell & Molecular Biology 10 (1), 2012
162012
Атеросклероз як запалення
МО Клименко, ЮО Атаман
Журнал" Експериментальна та клінічна медицина", 2007
152007
Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури)
ЛН Приступа, АВ Грек, ЮО Атаман
Видавництво СумДУ, 2012
72012
Дослідження особливостей ураження артерій нижніх кінцівок у людей старечого віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу
ЮО Атаман
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Застосування дискримінантного аналізу для оцінки кальцифікації артерій нижніх кінцівок
ЮО Атаман, АОВ Ґарбузова ВЮ
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 162-164, 2012
52012
Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантна ферментна активність у стінках артерій і вен кролів з алоксановим діабетом
ЮО Атаман
Експерим. і клін. мед, 13-17, 2010
42010
Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну у хворих на атеросклероз з ішемічним інсультом
ВЮ Гарбузова, ОІ Матлай, ЮО Атаман, ЄІ Дубовик, АО Бороденко, ...
Фізіологічний журнал, 14-21, 2012
32012
Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження
ВФ Орловський, МА Гордіна, ЮО Атаман, АВ Жаркова, ГО Логвинюк
Семейная медицина, 160-162, 2015
22015
Стан периферійного кровообігу у хворих на гонартроз ранніх стадій
ЮО Атаман
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром
ЛН Приступа, ЮО Атаман, АВ Грек, АВ Жаркова, ЮМ Сусол
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну (MGP) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з різними факторами його ризику
ОВ Атаман, ОВ Полоніков, ВЮ Гарбузова, ЮО Атаман, ОІ Матлай
Цитология и генетика, 33-40, 2013
12013
Анализ ассоциации T-138C полиморфизма гена матриксного gla-протеинд с ишемическим атеротромботическим инсультом в особей с нормальным и повышенным артериальным давлением
ВЮ Гарбузова, ЮО Атаман, ЄІ Дубовик, ОВ Атаман
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2012
12012
Анализ ассоциации T-138C полиморфизма гена матриксного gla-протеинд с ишемическим атеротромботическим инсультом в особей с нормальным и повышенным артериальным давлением
ВЮ Гарбузова, ЮО Атаман, ЄІ Дубовик, ОВ Атаман
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2012
12012
Зв'язок G-7A поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі
ВЮ Гарбузова, ЮО Атаман, ОІ Матлай, ЄІ Дубовик, ОВ Атаман
Вісник проблем біології і медицини, 72-76, 2012
12012
Частота однонуклеотидных полиморфизмов (t-138→ c, G-7→ a, Thr83→ Ala) гена матриксного Gla-ПРОТЕИНА в украинской популяции
АВ Атаман, ВЮ Гарбузова, ЕИ Дубовик
Курский научно-практический вестник Человек и его здоровье, 2011
12011
Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку
ЮО Атаман, АВ Грек, НО Ополонська
Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник української медичної…, 2011
12011
Частота однонуклеотидных полиморфизмов (t-138→ c, G-7→ a, Thr83→ Ala) гена матриксного Gla-ПРОТЕИНА в украинской популяции
АВ Атаман, ВЮ Гарбузова, ЕИ Дубовик
Курский научно-практический вестник Человек и его здоровье, 2011
12011
Активність прокальциногенних та антикальциногенних ектоферментів у стінках артерій і вен кролів з алоксановим діабетом
ЮО Атаман
Видавництво Запорізького державного медичного університету, 2010
12010
Вплив алоксанового діабету на енергозабезпечення артеріальних і венозних судин кролів
ЮО Атаман
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 26-28, 2009
12009
Влияние алоксанового сахарного диабета на содержание свободных адениновых нуклеотидов в стенках артерий и вен кроликов
ЮО Атаман
Загальна патологія та патологічна фізіологія 3 (2), 15-18, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20