Польська Тамара Дмитрівна
Польська Тамара Дмитрівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Філософські аспекти віртуальної реальності і феномен «невидимості» (invisibility) медіа
ТД Польська
Актуальні проблеми філософії та соціології, 109-111, 2015
12015
ВІДНОСИНИ З ГРОМАДСКІСТЮ: СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
ТД Польська
2018
Соціокомунікативні аспекти становлення державного маркетингу в умовах впровадження моделі нового державного управління
ОМ Іваницька, ТД Польська
Public manаgement, 137-147, 2017
2017
Перехід від діалогу до фактичного спілкування як вимір «мережевої соціальності»
ТД Польська
ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017
2017
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «PR-технології в управлінні» для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» освітньо …
ТД Польська
НТУУ «КПІ», 2016
2016
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЛІДЕР В СУСПІЛЬСТВІ ПОСТМОДЕРНУ
ТД Польська
Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації …, 2015
2015
ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КОМУНІКАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
ТД Польська
Публічне управління та адміністрування, 91-99, 2015
2015
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ
ТД Польська
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету:[збірник].–Одеса, 379, 0
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ТД Польська
СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ТД Польська
Редакційна колегія Голова редакційної колегії, 424, 0
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТД Польська
Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття …, 0
менение правил ведения избирательных кампаний с помощью интернета. Ключевые слова: избирательный про-цесс, интернет-технологии, интернет, политическая коммуникация.
ТД Польська
Науковий журнал, 86, 0
соціальні медіа, політична активність. Основным предметом анализа в статье является трансформация коммуникацион-ной системы на современном этапе гло-бального информационного …
ТД Польська
Науковий журнал, 106, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13