Follow
Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 29-31, 2006
1772006
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
Харків: Право 1, 656, 2011
402011
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
312010
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2007
262007
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
172014
Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
ОП Дзьобань, ВЛ Яроцький
Інформація і право, 5-12, 2017
162017
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї): монографiя
ВЛ Яроцький
152006
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
Форум права, 1103-1107, 2012
142012
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
132015
Приватно-правовий примус в цивільних охоронних правовідносинах
ВЛ Яроцький
Вісник Національної академії правових наук України, 219-236, 2018
112018
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
102014
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
92013
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
ВЛ Яроцький
Право України, 49-55, 2004
92004
Нормативно-організаційні й самоорганізаційні засади правового регулювання цивільних відносин
ВЛ Яроцький
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
82009
Проблеми застосування захисту та самозахисту суб’єктивних цивільних прав
ВЛ Яроцький
Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність …, 2012
72012
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2006
72006
Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права
ВЛ Яроцький, ОП Дзьобань
Право України, 42-57, 2019
6*2019
Цивільне право: підручник у 2-х томах.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
Х.: Право 1, 656, 2014
52014
Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення
ВЛ Яроцький
Інформація і право., С. 5-13, 2018
4*2018
Проблеми використання формально-догматичного методу в сучасних цивілістичних дослідженнях
ВЛ Яроцький
Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2017
4*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20