Valerij Dudikevich ; Дудикевич Валерий Богданович
Valerij Dudikevich ; Дудикевич Валерий Богданович
National University "Lviv Polytechnic" ; Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" ; НУ "ЛП"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми оцінки ефективності систем захисту
ВБ Дудикевич, ІА Прокопишин, ВФ Чекурін
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
Ієрархічна модель захисту даних в інформаційних технологіях
ВБ Дудикевич, ГВ Микитин, ЮР Гарасим
Проблеми і перспективи Роозвитку ІТ-індустрії: зб. тез. доп. ІІ Міжнар. наук …, 2010
82010
Метод недвійкового рівновагового кодування
ВБ Дудикевич, ОО Кузнєцов, БП Томашевський
Сучасний захист інформації, 57-68, 2010
82010
Крипто–кодовий захист інформації з недвійковим рівноваговим кодуванням
ВБ Дудикевич, ОО Кузнецов, БП Томашевський
Сучасний захист інформації 2, 14-23, 2010
62010
Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку
ВБ Дудикевич, ЮР Гарасим, ГВ Микитин
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010
52010
Розробка клієнт-орієнтованих засобів шифрування абонентських даних в мобільному зв’язку
ВБ Дудикевич, ЮЛ Пархуць
Інформаційна безпека, 5, 2011
42011
Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку
ЮР Гарасим, ВБ Дудикевич
Системи обробки інформації, 107-109, 2010
42010
Методологія побудови засобів вимірювання моменту інерції роторів електричних машин
ВЮ Кучерук, ВВ Кухарчук, ВБ Дудикевич, АВ Поджаренко
Проблеми створення нових машин і технологій. Наукові праці Кременчуцького …, 2000
42000
Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи
ВБ Дудикевич, ГВ Микитин, АІ Ребець
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2018
32018
Імітаційне моделювання число-імпульсних функціональних перетворювачів зі зрівноважуванням
БД Будз, ВБ Дудикевич
ВНТУ, 2007
32007
Імітаційне моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів
АЯ Горпенюк, ВБ Дудикевич, НМ Лужицька
Видавництво Львівської політехніки, 2005
32005
Число-імпульсний функціональний блок широкодіапазонного цифрового частотоміра
АЯ Горпенюк, ВБ Дудикевич, АЕ Лагун
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004
32004
Інформаційна безпека
ВА Петров, СА Піскарьов, АВ Шеїн
Захист інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованих системах, 1998
31998
Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем
ВБ Дудикевич, ВМ Максимович, ГВ Микитин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Автоматика …, 2015
22015
Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах
ВБ Дудикевич, ВГ Микитин, АІ Ребець, РІ Банах
Видавництво Львівської політехніки, 2014
22014
Інформаційна модель безпеки технологій зв'язку
ВБ Дудикевич, ВО Хорошко, ГВ Микитин, РІ Банах, АІ Ребець
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 137-148, 2014
22014
Дослідження моделі оцінювання живучості систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку за допомогою мереж Петрі
ВБ Дудикевич, ЮР Гарасим
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Поведінка системи захисту інформації в умовах впливу дестабілізуючих факторів
ВБ Дудикевич
Системний аналіз. Інформатика. Управління (СІАУ-2011): тези доповідей ІІ …, 2011
22011
Моделювання інформаційно-психологічних операцій в соціотехнічних системах
ВБ Дудикевич, ЮР Гарасим, ІМ Цвяк
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 151, 2010
22010
Системи захисту інформації, що мають властивість живучості. Основні поняття
ВБ Дудикевич
Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації», спеціальний випуск, 6-13, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20