Follow
Микола Васильович Вельбівець / Nicholas Velbivets orcid.org/0000-0002-5000-7732
Микола Васильович Вельбівець / Nicholas Velbivets orcid.org/0000-0002-5000-7732
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarien Univesity
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Післяродовий ендометрит у корів: поширення, деякі питання патогенезу та лікування
МВ Вельбівець
Авт. дис. канд. вет. наук.-Харків.-1996.-21 с, 1996
151996
Ендокринний профіль крові корів за норми і акушерської патології
ЮМ Ордін, ЮН Ордин, ІМ Плахотнюк, ИН Плахотнюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
62017
Серозний мастит корів різних порід: поширеність, діагностика, терапія та профілактика
ЮВ Байдевлятова, ЮВ Байдевлятова
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010
52010
Лікування післяродового метриту в корів
МВ Вельбівець
Здоров'я тварин і ліки, 24, 2014
32014
Рододопомога при спазмі і неповному розкритті шийки матки у корів
ГГ Харута, МВ Вельбівець, К ін.
Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту : Пробл. фізіології і патології відтворення …, 2000
3*2000
Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин : навчальний посібник
ГГ Харута, СС Волков, П ін.
22013
Ветеринарное обеспечение интенсивного воспроизводства крупного рогатого скота
ГГ Харута, СС Волков, ДВ Подвалюк
Известия Оренбургского госуд. аграрного ун-та, 85-87, 2011
22011
Лікування корів при затримці посліду
ІМ Бабак, МВ Вельбівець
Ветеринарна медицина України, С. 36-38, 2002
22002
Мастит сільськогосподарських тварин
ГГ Харута, ВВ Касянчук, ВІ Хоменко
Аграр. наука - вир-ву : наук.-інформ. бюл. завершених наук. розробок, С. 46, 2001
2*2001
Перебіг післяродового періоду в корів за норми та патології
МВ Вельбівець, НВ Вельбовец, ІМ Плахотнюк, ИН Плахотнюк, ...
БНАУ, 2018
12018
Blood biochmical profile of healtry cows and those with obstetric pathology
V Ordin, I Plahotnyk, N Velbivez, A Baban
Науковий вісник ветеринорної медицини : Зб. наук. праць, 175-178, 2014
12014
Поширення, причини, патогенез і лікування за післяродового метриту у корів
МВ Вельбівець, ІМ Плахотнюк, ЮМ Ордін, ОА Бабань
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету 5 (№ 2 …, 2014
12014
Стан обміну речовин та репродуктивного циклу у корів при аліментарній дистрофії
ВВ Влізло, МЯ Тишківський, МВ Утеченко
Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту : Пробл. фізіології і патології відтворення …, 2000
1*2000
Коррекция репродуктивного потенциала коров с симптомокомплексом неблагоприятного прогноза относительно течения родов и послеродового периода
ЮН Ордин, ЮМ Ордін, ИН Плахотнюк, ІМ Плахотнюк, БП Ивасенко, ...
БНАУ, 2018
2018
Методи стимуляції відтворної функції у свиней
ОА Бабань, МВ Вельбівець, БП Івасенко, ЮМ Ордін, ВВ Лотоцький
2018
Гистоструктура яичников различных размеров от коров при анафродизии
ОА БАБАНЬ, ІВ ПАПЧЕНКО, МВ ВЕЛЬБІВЕЦЬ, ВВ ЛОТОЦЬКИЙ
Науковий вісник ветеринарної медицини, 5-11, 2016
2016
Гістоструктура яєчників різних розмірів від корів за анафродизії
ОА Бабань, ІВ Папченко, МВ Вельбівець, ВВ Лотоцький
БНАУ, 2016
2016
Технологічна карта отелення у корів
МВ Вельбівець
Farmer, 30-31, 2015
2015
Different treatment methods efficiency of cows with ovary hypoplasia
A Baban, Y Ordin, N Velbivez
Науковий вісник ветеринарної медицини : Зб. наук. праць, 24-28, 2014
2014
Dissemination, etiology, pathogenesis and treatment of cows puerperal metritis
N Velbivez, Y Ordin, I Plahotnyuk, A Baban
Науковий вісник ветеринарної медицини : Зб. наук. праць, 56-59, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20