Андрій Скрипник
Андрій Скрипник
Завідувач кафедри економічної кібернетики Національного
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
А Скрипник, Т Паянок
Економіка України, 29-42, 2008
532008
Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств
АВ Скрипник, ДМ Серебрянський
Економіка України, 13-27, 2006
352006
Інноваційні перспективи України
АВ Скрипник
Фінанси України, 103-114, 2008
342008
Державне регулювання трансформаційної економіки (аспекти моделювання): Монографія
АВ Скрипник
Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002
322002
Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи
АВ Скрипник, ЛА Ліхтенштейн
Фінанси України, 138-153, 2007
302007
Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці
А Скрипник, Г Гендлер
Економіка України, 17-25, 2007
262007
Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні
А Скрипник, Г Варваренко
Вісник НБУ, 40-48, 2007
212007
Детермінанти корупції в Україні
А Скрипник, А Вдовіченко
Економіка України, 29-43, 2009
202009
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
202008
Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб
А Скрипник
Економіка України, 11-20, 2006
202006
Аналіз діяльності податкової системи України
ВВ Вітлінський, АВ Скрипник
Фінанси України (укр.), 19-32, 2005
202005
Інформаційна складова підвищення ефективності кредитування аграрного сектору
А Скрипник, О Ткаченко
Вісник НБУ, 32-38, 2011
182011
Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України
А Скрипник, Т Зінчук
Економіст.—Киiв, 16-23, 2009
172009
Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці
АВ Скрипник
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.03. 02 «Економіко-математичне моделювання, 2004
132004
Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи
А Скрипник, С Марченко
Вісник Національного банку України, 10-19, 2009
122009
Державне регулювання економі ки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій
АВ Скрипник
К.: ЦУЛ, 2002
112002
Експортна складова розвитку аграрного сектору та продовольча безпека
АВ Скрипник, ТЮ Зінчук
Економіка АПК, 73-80, 2010
92010
Розвиток українського АПК у світлі глобальних тенденцій
А Скрипник, Т Зінчук
Економіка АПК, 140-146, 2010
82010
До питання взаємозв’язку динаміки рівня цін, валютного курсу та обсягу грошової маси
А Скрипник, Г Варваренко
Вісник НБУ, 7-11, 2000
72000
Скрипник АВ, Яра ТЮ Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво
АВ Скрипник
5*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20