Андрій Скрипник
Андрій Скрипник
Професор кафедри економічної кібернетики НУБіП
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Економіка України., 2008
572008
Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств
АВ Скрипник, ДМ Серебрянський
Економіка України, 13-27, 2006
372006
Інноваційні перспективи України
АВ Скрипник
Фінанси України, 103-114, 2008
352008
Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці
А Скрипник, Г Гендлер
Економіка України, 17-25, 2007
33*2007
Державне регулювання трансформаційної економіки (аспекти моделювання): Монографія
АВ Скрипник
Ірпінь: Академія ДПС України, 2002
332002
Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи
АВ Скрипник, ЛА Ліхтенштейн
Фінанси України, 138-153, 2007
312007
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
23*2008
Детермінанти корупції в Україні
А Скрипник, А Вдовиченко
Економіка України, 29-43, 2009
222009
Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні
А Скрипник, Г Варваренко
Вісник НБУ, 40-48, 2007
222007
Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб
А Скрипник
Економіка України, 11-20, 2006
222006
Аналіз діяльності податкової системи України
ВВ Вітлінський, АВ Скрипник
Фінанси України, 19-31, 2005
202005
Інформаційна складова підвищення ефективності кредитування аграрного сектору
А Скрипник, О Ткаченко
Вісник НБУ, 32-38, 2011
182011
Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України
А Скрипник, Т Зінчук
Економiст., 16, 2009
182009
Економічні і фінансові ризики
АВ Скрипник, Н Герасимчук
Житомир: Вид-во ЖДУ, 368-371, 2013
15*2013
Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи
А Скрипник, С Марченко
Вісник Національного банку України, 10-19, 2009
142009
Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні
АВ Скрипник, МА Родина, ЛВ Воловоденко
Проблеми економіки, 95-102, 2014
13*2014
Очікувані наслідки переходу до ринку землі
СМ Кваша, АВ Скрипник, ОВ Жемойда
економіка АПК, 32-40, 2015
122015
Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці
АВ Скрипник
дисертація на здобуття ступеня доктора екон. наук: спец. 08.03. 02 …, 2004
122004
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій
АВ Скрипник
К.: ЦУЛ, 2002
112002
Целевая функция администрирования налогов
АВ Скрипник, ЕП Проскура
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
10*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20