Максим Бучнєв, Maxym Buchniev
Максим Бучнєв, Maxym Buchniev
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов
БММ Ткаченко В.Г., Богачов В.И.
Ровеньки, 2007
762007
Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы
ТВГБВИБММ др.
Луганск: «Книжковий світ», 2010
17*2010
The implementation of investment processes in order to harmonize land management with the european standards Management of agrarian production structures in the conditions of …
V Gryshko, M Zos-Kior, I Kuksa, M Buchnev
2019
«УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ»-ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
М Бучнєв, Т Анучкіна
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
Тhe social component of the efficient management of land resources
MZKIKM Buchnev
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 14-16, 2018
2018
Побудова єдиного інформаційного простору України
БММ Зось-Кіор М.В., Гунченко М.В.
матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 151-153, 2018
2018
Land management with due regard to quasi-rent International
MMBGISVV Gryshko
Journal of Engineering & Technology Vol7, P. 370-375, 2018
2018
Соціальна складова ефективності управління земельними ресурсами
ЗКМВГОМБМ М.
матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1, С. 38-39, 2017
2017
Определение эффективности управления земельными ресурсами по упрощенной процедуре
ЗКМВГОМБМ М.
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященная 26-ой …, 2017
2017
Співвідношення та роль органів держави та місцевого самоврядування в забезпеченні якісного функціонування системи владних відносин
ПНЮБМ М.
Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали ХІ Міжнар. Наук. -практ …, 2017
2017
Розвиток логістичної інфраструктури аграрного сектора економіки України
ЗКМВГОМБМ М.
Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри …, 2017
2017
РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МВ Зось-Кіор, ОМ Германенко, ММ Бучнєв
ББК 65 Т 33 18, 2017
2017
The methodological principles of economic, social and environmental land use efficiency= Методичні засади визначення ефективності використання земельних ресурсів
МВ Зось-Кіор, ВВ Гришко, ММ Бучнев
Міжнародна школа бізнесу ISM в Пряшеві, Словаччина, 2017
2017
Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах України в сучасних умовах
БММ Руднєв Є.С.
Науковий вісник Донбаського державного технічного університету, С. 122-127, 2017
2017
The methodological principles of economic, social and environmental land use efficiency
PJ Gryshko Volodymyr, Zos-Kior Mykola, Bucnev Maxim
PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES, P 68-75, 2017
2017
Ефективність використання земельних ресурсів аграрного сектору економіки
БММ Зось-Кіор М.В., Германенко О.М.
Вісник СНАУ. Серія "Економіка і менеджмент", С. 136-140, 2017
2017
Harmonize land management with the european standards
V Gryshko, M Zos-Kior, M Buchnev
Минск: ГИУСТ БГУ, 2017
2017
Управление земельными ресурсами аграрного сектора экономики Украины в контексте глобализации
НВ Зось-Киор, АН Германенко, ММ Бучнев
БГАТУ, 2017
2017
Major global trends and their impact of land management
MV Zoc-Kior, MM Buchnev, OM Germanenko
Харків, 2017
2017
Економічна безпека в умовах глобалізації: загрози та можливості
ПНЮ Бучнєв М.М.
Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної Internet - конференції …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20