Віктор Бурачек, Viktor Burachek, VR Burachek, V Burachek, Viktor R. Burachek, ВР Бурачек
Віктор Бурачек, Viktor Burachek, VR Burachek, V Burachek, Viktor R. Burachek, ВР Бурачек
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, факультет обліку, фінансів та економічної
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Thermostability of physical properties of cadmium telluride crystals
AV Savitsky, MI Ilashchuk, OA Parfenyuk, KS Ulyanytsky, VR Burachek, ...
Thin Solid Films 361 (2), 203-207, 2000
192000
Photosensitive centers in CdTe< Ge>, CdTe< Sn>, and CdTe< Pb>
PN Gorlei, MI Parfenyuk, OA, Ilashchuk, KS Ul'yanitskii, VR Burachek, ...
Inorganic materials 39 (11), 1127-1131, 2003
8*2003
Associates formation in CdTe at high levels of native point defects
AV Savitsky, OA Parfenyuk, MI Ilashchuk, PM Fochouk, VR Burachek
Journal Crystal Growth 184 (2), 1155-1159, 1998
41998
Оптичні та фотоелектричні властивості напівпровідників
АВ Савицький, ВР Бурачек
32000
Improvement of quality of Cd1-xMnxTe crystals by special annealing
AV Savitsky, MI Ilashchuk, OA Parfenyuk, RD Ivanchuk, DD Ivanchuk, ...
Journal Crystal Growth 192 (1-2), 196-199, 1998
31998
ФОТОАКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ В CdTe< Ge>, CdTe< Sn>, CdTe
ПH Горлей, ОА Парфенюк, МИ Илащук, КС Ульяницкий, ВР Бурачек, ...
Неорганические материалы 39 (11), 1306-1310, 2003
22003
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
12004
SIP-телефонія як новий тип комунікативного ресурсу
ВР Бурачек, ММ Короп
VІI міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інформатики та комп …, 2018
2018
Вплив легування на електричні та оптичні властивості монокристалічного телуриду кадмію
ОА Парфенюк, МІ Ілащук, ВР Бурачек
VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8), 2018
2018
Перспективи розвитку малого підприємництва у туристичній сфері Чернівецької області на основі інноваційного підходу
ВР Бурачек, ВД Пепеля
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Універсалізація інформаційного супроводу обліково-аналітичної діяльності: переваги та небезпеки
ВР Бурачек, ІІ Дрінь
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку …, 2018
2018
Персональна навчальна система як середовище змішаного навчання
ВР Бурачек
Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару «Змішане …, 2018
2018
Проблема незворотності транзакцій в криптовалюті
ВР Бурачек, СВ Косяченко
Всеукраїнська школа-семінар «Сучасні інформаційні технології у бізнесі та …, 2017
2017
Про доцільність розробки інформаційної системи для дослідження ефективності діяльності підприємства
ВР Бурачек, ОС Макаренко
VI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп …, 2017
2017
Роль міжнародного співробітництва у зростанні соціально-економічного потенціалу Чернівецької області
ВР Бурачек, ВД Пепеля
Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток прикладної науки, освіти та …, 2017
2017
До питання ефективного поєднання різних видів роботи при виконанні практичних завдань з дисциплін математичного циклу
ВР Бурачек
V Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та …, 2017
2017
Роль інформаційної складової при розбудові транскордонного співробітництва
ВР Бурачек, БМ Короп
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів у …, 2017
2017
Оптимізація спектру інформаційних засобів супроводу навчального процесу у вищій школі
ВР Бурачек
Новітні комп’ютерні технології 15, 119-123, 2017
2017
До питання оптимального поєднання форм навчання у вищій школі
ВР Бурачек
Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару «Сучасні …, 2017
2017
Розвиток туристичного потенціалу Чернівецької області: реалії та перспективи
ВР Бурачек, ВД Пепеля
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20