Сергій Сінельніков (Sinelnikov Sergii)
Сергій Сінельніков (Sinelnikov Sergii)
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Novel approach to synthesis of silver nanoparticles in interpolyelectrolyte complexes based on pectin, chitosan, starch and their derivatives
V Demchenko, S Riabov, S Sinelnikov, O Radchenko, S Kobylinskyi, ...
Carbohydrate Polymers 242, 116431, 2020
42020
β-Cyclodextrin-containing pseudorotaxanes as building blocks for cross-linked polymers
L Orel, L Kobrina, S Sinelnikov, V Boiko, V Demchenko, S Riabov
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 92 (3), 273-280, 2018
42018
Nanocomposites based on titanium dioxide, modified by β‐cyclodextrin containing copolymers
O Radchenko, S Sinelnikov, O Moskalenko, S Riabov
Journal of Applied Polymer Science 135 (25), 46373, 2018
42018
Хімічна й фізична модифікація крохмалю–сучасні тенденції
ОА Радченко, СІ Сінельніков, СВ Рябов, ЛА Гончаренко
Полімерний журнал, 77-95, 2019
12019
Особливості структури та термомеханічні властивості поліелектролітних комплексів і сформованих із них металовмісних нанокомпозитів на основі функціоналізованих крохмалів і …
ВІ Штомпель, ВЛ Демченко, СІ Cінельніков, ОА Радченко, СВ Рябов
Полімерний журнал, 34-40, 2019
12019
Вплив рiзних факторiв на процес фотодеградацiї метилоранжу в присутностi дiоксиду титану та-циклодекстрину i його похiдних
ОА Опанасенко, СВ Рябов, СI Сiнельнiков, ЮЮ Керча
Доповіді Національної академії наук України, 130-135, 2014
12014
Синтез і властивості зшитих β-циклодекстринвмісних кополімерів та їхня роль у фотокаталітичних процесах
ОА Опанасенко, СВ Рябов, СІ Сінельніков
Украинский химический журнал, 58-63, 2014
12014
Фотокаталітична деградація органічних сполук з використанням діоксиду титану та циклодекстринів
СВ Рябов, СІ Сінельніков, ОА Опанасенко
Полімерний журнал, 126-133, 2013
12013
Oligoéther uréthanne semicarbazide-acrylates microhétérogènes et polymères en dérivant
VF Matyushov, SI SINEL'NIKOV, SS DEMCHENKO, VI SHTOMPEL
Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ A 31 (5), 899-904, 1989
11989
Polymer matrices on the basis of polyacrylamide and β‐cyclodextrin‐containing pseudorotaxane for prolonged drug release: Synthesis and properties
S Sinelnikov, L Orel, L Kobrina, V Boiko, S Riabov, V Shtompel, ...
Journal of Applied Polymer Science 138 (23), 50554, 2021
2021
POLYACRYLAMIDE MATRIX BASED ON β-CYCLODEXTRIN-CONTAINING PSEUDOROTAXANE FOR DRUGS RELEASE: SYNTHESIS AND PROPERTIES
L Kobrina, V Boiko, S Riabov, L Orel, S Sinelnikov, V Stompel
Ukrainian Chemistry Journal 85 (10), 102-115, 2019
2019
Структура та властивості
ОА Радченко, СІ Сінельніков, СВ Рябов, ЛА Гончаренко
2019
Циклодекстринвмісні полімери: синтез і використання
СВ Рябов, ВВ Бойко, ЛВ Кобріна
Полімерний журнал, 141-154, 2018
2018
Вплив електричного поля на сорбцію фенолфталеїну магнітокерованими β-циклодекстринвмісними полімерами.
OA Radchenko, SI Sinelnikov, SV Riabov, VL Demchenko
Хімічні проблеми сьогодення, 326-326, 2018
2018
Полімерні матриці на основі альгінату натрію: синтез і кінетика вивільнення метопрололу
ЛА Орел, СІ Сінельніков, ЛВ Кобріна, ВВ Бойко, СВ Рябов
Вопросы химии и химической технологии, 32-38, 2017
2017
Polymer matrices based on sodium alginate: Synthesis and kinetics of the release of metoprolol
LA Orel, SI Sinelnikov, LV Kobrina, VV Boyko, SV Riabov
Вопросы химии и химической технологии, 32-38, 2017
2017
Дослідження β-циклодекстринвмісного псевдоротаксану методом піролітичної мас-спектрометрії
ЛА Орел, ВВ Бойко, ВІ Бортницький, ЛВ Кобріна, СІ Сінельніков, ...
Полімерний журнал, 44-48, 2017
2017
Синтез і властивості полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та?-циклодекстринoвмісного псевдоротаксану
ЛА Орел, СІ Сінельніков, ЛВ Кобріна, ВІ Штомпель, СВ Рябов
Вопросы химии и химической технологии, 3-10, 2017
2017
Мас-спектрометричне дослідження полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та b-циклодекстринвмісного псевдоротаксану
ЛА Орел, ВВ Бойко, ВІ Бортницький, ЛВ Кобріна, СІ Сінельніков, ...
Полімерний журнал, 95-100, 2017
2017
Дослідження термодеструкції пероксидів β-циклодекстрину методом піролітичної мас-спектрометрії
ВВ Бойко, ОА Радченко, СВ Рябов, СІ Сінельніков, ВІ Бортницький
Polymer Journal (18181724) 38 (4), 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20