Follow
Галина Іванівна Сажко, Galina Sazhko
Галина Іванівна Сажко, Galina Sazhko
Verified email at library.uipa.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The assessment of different models to predict solar module temperature, output power and efficiency for Nis, Serbia
GS Lana S. Pantic, Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Ivana S ...
ENERGY 109, 38-48, 2016
342016
Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій
ГІ Сажко
Харків, 2006
222006
Ергономіка інформаційних технологій: оцінка, проектування, експертиза. Навч. посіб
АТ Ашеров, ГІ Сажко
Харків: УІПА, 2005
212005
Структурирование учебного материала дисциплин компьютерного цикла
ГИ Сажко, ТВ Ящун
Проблеми інженерно-педагогічної освіти 36, 140-149, 2004
162004
Эргономика информационных технологий в примерах и задачах: Учебное пособие
АТ Ашеров, ГИ Сажко, ЕА Лавров, ВГ Хоменко, ЮН Полякова
Горловка: ЧП" Видавництво Ліхтар, 2007
132007
Ергономiка iнформацiйних технологiй: оцiнка, проектування, експертиза. Навч. посiб
АТ Ашеров, ГI Сажко
132005
Научные и методические основы эргономической подготовки инженеров-педагогов в компьютерной отрасли: Монография
АТ Ашеров, ГИ Сажко
Харьков: Укр. инж.-педагог. академия, 2008
122008
Практика рішення наукових і методичних проблем впровадження модульно-рейтингової організації навчального процесу: монографія
АТ Ашеров, ГІ Сажко
Х.: УІПА, 2010
102010
Humanizing of higher education in Ukraine: Kraine blending of hard core sciences and humanities
P Danica, G Sazhko
72013
Эргономика информационных технологий: курс лекций. Ч. 1.
АТ Ашеров, ГИ Сажко
Харьков: УИПА, 2004
72004
Формирование аналитических умений экспертизы условий труда в процессе эргономической подготовки будущих инженеров-педагогов: состояние проблемы
ГИ Сажко, ВВ Малёванная
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 304-316, 2007
42007
Формирование эргономической подготовки будущих инженеров - педагогов
Г Сажко
Человек в измерениях ХХ века: Прогресс человече-ства в дватцатом столетии 7 …, 2005
4*2005
Формирование эргономической подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерных дисциплин: актуальность проблемы
ГИ Сажко
Проблеми інженерно–педагогічної освіти. Зб. наук. праць. Випуск 6, 111-120, 2004
4*2004
Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми
ТВ Ящун, ЄВ Громов, ГІ Сажко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 110-116, 2015
32015
Щодо можливості використання хмарних технологій в організації самостійної роботи студентів
ГІ Сажко, ВІ Шеховцова
32015
Обучение эргономической экспертизе несчастных случаев на производстве как необходимый компонент подготовки инженера-педагога
АТ Ашеров, ГИ Сажко, ВВ Сабадаш
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр.-Харків.-Вип 11, 123-133, 2005
32005
Компьютерно–ориентированная технология построения и корректировки структуры и последовательности изложения учебного материала (на примере дисциплины «Эргономика информационных …
ГИ Сажко
Проблеми інженернопедагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад …, 2005
32005
Методическая система формирования эргоно-мической подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерно-го профиля
С Галина
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 187 – 198, 2004
32004
Humanizing Of Higher Education in Ukraine: Blending Of Hard Core Sciences and Humanities
D Pirsl, G Sazhko
XIX SkupTren-dovirazvoja:" Univerzitet Na Tržištu.". Maribor, Pohorje …, 2013
22013
Обучение на ошибках
АТ Ашеров, ГС Сажко, ЮМ Полякова
Новий Колегiум, 60-69, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20