Iryna Lysenko / Ірина Лисенко
Iryna Lysenko / Ірина Лисенко
Chernihiv National University of Technology / Чернігівський національний технологічний університет
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
752014
Кластерна стратегія економіки регіону
ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко
Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013
282013
Формування кластерів, як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Проблемы формирования новой экономики ХХI века: материалы, 2008
252008
Податковий менеджмент
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
162014
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Журнал «Економіст», 4-6, 2013
152013
Кластерна концепція інноваційного розвитку економіки регіону
ІВ Лисенко
102011
Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
102009
Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків
МВ Дубина, ІВ Лисенко, МВ Тунік
Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів …, 2014
92014
Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]
VP Ilchuk, IO Khomenko, IV Lysenko
Chernihiv: Chernihiv State Technological University (in Ukrainian), 2013
82013
Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, НІ Гавриленко, ІВ Лисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2009
72009
Energy Saving Technologies as a Prerequisite of Economic Security of Ukraine
I Lysenko, S Stepenko
19th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2015 …, 2015
52015
Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015
52015
Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку України
МВ Дубина, ІВ Лисенко, ДС Пілевич
Науковий вісник Херсонського державного університету, 184-188, 2014
42014
INNOVATIVE DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE
EV Rohova, IV Lysenko
Institutional framework of the economy functioning in conditions of …, 2014
4*2014
Дослідження процесів кластеризації економіки регіону
ІВ Лисенко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
42012
Перспективи створення інноваційного кластера в Чернігівському регіоні
ІВ Лисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 157-170, 2012
42012
НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ПІ Мельник, ІВ Горшунова, ІВ Лисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету.–Сер …, 2010
42010
Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions
I Lysenko
Проблеми і перспективи економіки та управління, 168-175, 2016
32016
Кластеризація як ефективний засіб модернізації продуктивних сил проблемних регіонів
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2015
32015
Методические подходы к формированию механизма модернизации производительных сил проблемных регионов
ИВ Лысенко, МВ Дубина
Научный журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного университета …, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20