Iryna Lysenko / Ірина Лисенко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
ОМ Кравчук, ВП Лещук
712009
Кластерна стратегія економіки регіону
ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко
Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013
352013
Формування кластерів, як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Проблемы формирования новой экономики ХХI века: материалы, 2008
242008
Податковий менеджмент
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
172014
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Журнал «Економіст», 4-6, 2013
152013
Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
122009
Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]
VP Ilchuk, IO Khomenko, IV Lysenko
Chernihiv: Chernih. derzh. tekhnol. un-t, 2013
102013
Кластерна концепція інноваційного розвитку економіки регіону
ІВ Лисенко
102011
Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків
МВ Дубина, ІВ Лисенко, МВ Тунік
Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів …, 2014
92014
Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, НІ Гавриленко, ІВ Лисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2009
82009
Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України
І Лисенко, Н Лисенко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 59-66, 2015
62015
Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015
52015
INNOVATIVE DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE
EV Rohova, IV Lysenko
Institutional framework of the economy functioning in conditions of …, 2014
5*2014
Modernizatsiya produktyvnykh syl yak vyznachalnyi chynnyk staloho rozvytku problemnykh rehioniv [Мodernization of productive forces as determinant of sustainable development of …
S Shkarlet, V Ilchuk, I Lysenko
Ekonomist–Economist 6, 4-6, 2013
52013
Дослідження процесів кластеризації економіки регіону
ІВ Лисенко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
52012
Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions
I Lysenko
Problems and prospects of economics and management, 168-175, 2016
42016
Rol enerhozberihaiuchykh tekhnolohii u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The role of energy-saving technologies in ensuring economic safety of Ukraine]
IV Lysenko
Problems and prospects of economics and management–Problems and Perspectives …, 2015
42015
Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку України
МВ Дубина, ІВ Лисенко, ДС Пілевич
Науковий вісник Херсонського державного університету, 184-188, 2014
42014
Klasterna stratehiia ekonomichnoho rozvytku rehionu
VP Ilchuk, IA Khomenko, IV Lysenko
Chernihiv, Chernihiv State technological University (in Ukrainian), 2013
42013
Аналіз процесів кластеризації у регіонах України
ІВ Лисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 209-217, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20