Подписаться
Андрій Рябко
Андрій Рябко
викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Автоматизація установок для лабораторного практикуму з молекулярної фізики з використанням апаратно-програмної платформи Arduino
А Рябко, В Толмачов
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 70, 2019
42019
Використання сонячних модулів у лабораторному практикумі з фізики
АВ Рябко, РП Кухарчук
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
32018
Інформаційні технології в історії
АВ Рябко, РП Кухарчук
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2014
22014
Обчислення похибок саморобних фізичних приладів з цифровими і аналоговими датчиками
А Рябко, В Толмачов
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 56-68, 2019
12019
Сюжетні задачі фізичного змісту як засіб пропедевтики фізики у 5–6 класах загальноосвітньої школи
АВ Рябко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Пропедевтика фізики в основній школі: два підходи
АВ Рябко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2009
12009
ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІЗОПРОЦЕСІВ У ГАЗАХ НА УРОКАХ ФІЗИКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ БОЙЛЯ-МАРІОТТА
АВ Рябко, РП Кухарчук, МЮ Худан
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 126-130, 2024
2024
Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОП «Середня освіта (Математика та інформатика)
ОВ Заїка, ЛФ Сухойваненко, РП Кухарчук, АВ Рябко, ПГ Біліченко, ...
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2024
2024
НАУКОВО-ПОШУКОВА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
О Сизьон, А Рябко
І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку …, 2021
2021
Застосування інформаційних технологій для побудови та аналізу графіків у процесі вивчення курсу загальної фізики
АВ Рябко, ВС Толмачов, ТО Прокопець
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГАЗОВИХ ЗАКОНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МЮ Худан, АВ Рябко
Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, 293, 2020
2020
STEM-освіта як технологія розвитку творчих здібностей студентів
А Рябко, ВС Толмачов
ФОП Цьома СП, 2020
2020
Актуальність ідей дидактики Яна Амоса Коменського як основоположника педагогіки нового часу
АВ Рябко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Фізика та математика: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: навчальний посібник
ІІ Качурик, ВІ Шелудько, НВ Кугай, ОВ Заїка, РП Кухарчук, БО Грудинін, ...
Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017
2017
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДАТЧИКІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
РП Кухарчук, АВ Рябко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
2016
Використання цифрових датчиків на уроках фізики
АВ Рябко, РП Кухарчук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
2016
Математичне моделювання екосистем у процесі підготовки майбутніх вчителів біології до природоохоронної діяльності
АВ Рябко, ВІ Самілик
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу
АВ Рябко, РП Кухарчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЕРЕДОВИЩА ЗНАНЬ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯЗАСНОВАНОГО НА ВИКОРИСТАННІ ОСНОВ ІНФОГРАФІКИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
МВ Іващенко, АВ Рябко
Zbiór raportów naukowych., 83, 2014
2014
Сонячні годинники в навчальному процесі з природничих дисциплін
АВ Рябко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20