Арефьева Елена Владимировна, Ареф'єва Олена Володимирівна, Arefieva Olena, Arefyeva Elena
Арефьева Елена Владимировна, Ареф'єва Олена Володимирівна, Arefieva Olena, Arefyeva Elena
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування економічної безпеки підприємств
ОВ Ареф’єва, ТБ Кузенко
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 7-8, 2005
2862005
Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки
ОВ Ареф’єва, ТБ Кузенко
Актуальні проблеми економіки, 98-103, 2009
2452009
Економічні засади формування потенціалу підприємства
ОВ Ареф’єва, ТВ Харчук
Актуальні проблеми економіки 7, 71-76, 2008
1932008
Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення
ОВ Ареф’єва, ДМ Городинська
Актуальні проблеми економіки, 86, 2008
1592008
Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: монографія
ОВ Ареф’єва, ОВ Коренков
К.: ГРОТ 200, 15, 2004
1432004
Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств
ОВ Ареф’єва, ОЮ Литовченко
Актуальні проблеми економіки, 95-100, 2008
602008
Наукові основи формування економічної безпеки підприємств
ОВ Ареф’єва
Недержавна система безпеки підприємства як суб’єкт національної безпеки …, 2001
572001
Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність:[монографія]
ОВ Ареф’єва
К.: Вид. Європейського ун-ту 200, 2009
472009
Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства
ОВ Ареф’єва, ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки 3 (81), 43-50, 2008
462008
Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства
ОВ Ареф’єва, ОІ Кондратюк
Актуальні проблеми економіки 3 (81), 43-50, 2008
462008
Методичний підхід до визначення резервів загального потенціалу розвитку підприємства та управління ним
О Ареф’єва, О Коренков
Економіст, 2003
402003
Управління розвитком економічних систем: теорія, механізми регулювання та управління
ОВ Ареф’єва, ВВ Прохорова
Х.: УкрДАЗТ, 2010
372010
Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky
OV Arefieva, TB Kuzenko
Aktualni problemy ekonomiky 1 (91), 98-103, 2009
352009
Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг
ОВ Ареф’єва, ДМ Городинська
Актуальні проблеми економіки, 106-111, 2006
342006
Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів
ЯІ Мулик
Збірник наукових праць ВНАУ, 80, 2013
332013
Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем
ОВ Ареф'єва, ОС Шнипко
Актуальні проблеми економіки, 57, 2006
332006
Ekonomichna stiikist pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta zakhody z yii zabezpechennia [Economic stability of the enterprise: essence, components and its providing methods]
ОV Arefyeva, DM Horodyanska
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of economics 8 (86), 83-90, 2008
312008
Бенчмаркинг: учеб. пособие
ЕВ Арефьева, ОВ Арефьев
К.: Изд-во Европейского университета, 2003
292003
Ареф’єва ОВ Економiчна стiйкiсть пiдприємства: сутнiсть, складовi та заходи з її забезпечення
ОВ Ареф, ДМ Городинська
Актуальнi проблеми економiки 8, 83, 2008
272008
Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти: монографія
ОВ Ареф’єва, ТВ Харчук
К.: Вид-во Європ. ун-ту 207, 2, 2008
272008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20