Лихацький П. Г., Lykhatskyi P.H.
Лихацький П. Г., Lykhatskyi P.H.
професор кафедри медичної біохімії
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту
ІІ Медвідь, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 152-154, 2012
32012
Activity of oxidative processes in the rats’ body of different age, affected by sodium nitrite, on the background of tobacco intoxication
PH Lykhatskyi, LS Fira
The Pharma Innovation 6 (6, Part A), 18, 2017
22017
Застосування ентеросорбенту Карболайн” для корекції окиснювальних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра
Медична та клінічна хімія, 45-52, 2017
22017
Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ЯІ Гонський
Вісник проблем біології і медицини, 2017
22017
Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний та енергетичний статус щурів
ГБ Вінярська, ПГ Лихацький, ОІ Боднар, ЛС Фіра, ВВ Грубінко
Медична та клінічна хімія, 10-17, 2015
22015
Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки
АЛ Штробля, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 2012
22012
Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень
ПГ Лихацький
Ін-т біології тварин УААН, 2007
22007
Determination of the effective dose of dry extract Spinacia oleracea L. leaf on the model of food deprivation in rats
АЯ Никифорук, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
International Independent Scientific Journal, 47-51, 2020
12020
CHANGES OF CYTOLYSIS INDICATORS IN RATS'BLOOD RESULTED FROM SIMULTANEOUS INTOXICATION WITH TOBACCO SMOKE AND SODIUM NITRITE AFTER USING MILDRONATE.
P Lykhatskyi, L Fira, N Garlitska, D Fira, Y Soroka, N Lisnychuk, ...
Georgian medical news, 96-102, 2019
12019
EVALUATION OF INFLAMMATORY PROCESS LEVEL IN RATS AT EXPERIMENTAL CARCINOGENESIS AND EFFECT OF ENTESORPTION ON THEM
OI Kachur, LS Fira, PH Lykhatskyi
Ternopil National Medical University, 2019
12019
DYNAMICS OF ACTIVITY OF FREE RADICAL PROCESSES DURING DIMETHYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE-INDUCED CARCOGENESIS AT APPLICATION OF RESVERATROL
OB Rytsyk, LS Fira, PH Lykhatskyi
Ternopil National Medical University, 2019
12019
Effect of tobacco smoke on ROS production and inflammation in rats of different age
P Lykhatskyi, L Fira, N Lisnychuk, M Kulitska
Georgian medical news, 150-157, 2018
12018
Proteins oxidative modification and mitochondrial enzymes activity in rats of different ages under affection by sodium nitrites and tobacco smoke
PH Lykhatskyi, LS Fira, UM Fedorovich
Ukrainian biopharmaceutical journal, 38-46, 2017
12017
Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки
ОС Линда, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 61-63, 2016
12016
Динаміка активності вільнорадикальних процесів в органах щурів різних вікових груп після інтоксикації нітритом натрію
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ВВ Підгірний
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
12014
Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном
ЛА Бойко, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 125-130, 2014
12014
Перспективи розвитку фармацевтичного факультету
ЛВ Соколова, ДБ Коробко, ПГ Лихацький
Медична освіта, 2012
12012
Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії
АЛ Штробля, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 139-142, 2012
12012
Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, IІ Медвідь, ОІ Грималюк
Український біофармацевтичний журнал, 20-25, 2012
12012
Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, НІ Бурмас, ІЗ Кернична
Медична хімія, 74-77, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20