Лихацький П. Г., Lykhatskyi P.H.
Лихацький П. Г., Lykhatskyi P.H.
професор кафедри медичної біохімії
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Experimental evaluation of the effectiveness of resveratrol as an antioxidant in colon cancer prevention
O Rytsyk, Y Soroka, I Shepet, Z Vivchar, I Andriichuk, P Lykhatskyi, L Fira, ...
Natural Product Communications 15 (6), 1934578X20932742, 2020
62020
Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту
ІІ Медвідь, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 152-154, 2012
42012
Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ЯІ Гонський
Вісник проблем біології і медицини, 2017
32017
Effects of selenium-zinc-lipid substances from Chlorella vulgaris Biej. on oxidative and tnergy status of rats
HB Vinyarska, PH Lykhatskyi, OI Bodnar, LS Fira, VV Grubinko
Medical and Clinical Chemistry, 2015
32015
CHANGES OF CYTOLYSIS INDICATORS IN RATS'BLOOD RESULTED FROM SIMULTANEOUS INTOXICATION WITH TOBACCO SMOKE AND SODIUM NITRITE AFTER USING MILDRONATE.
P Lykhatskyi, L Fira, N Garlitska, D Fira, Y Soroka, N Lisnychuk, ...
Georgian medical news, 96-102, 2019
22019
Activity of oxidative processes in the rats’ body of different age, affected by sodium nitrite, on the background of tobacco intoxication
PH Lykhatskyi, LS Fira
The Pharma Innovation 6 (6, Part A), 18, 2017
22017
Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки
АЛ Штробля, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 132-135, 2012
22012
Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень
ПГ Лихацький
Ін-т біології тварин УААН, 2007
22007
Determination of the effective dose of dry extract Spinacia oleracea L. leaf on the model of food deprivation in rats
АЯ Никифорук, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
International Independent Scientific Journal, 47-51, 2020
12020
Effect of tobacco smoke on ROS production and inflammation in rats of different age
P Lykhatskyi, L Fira, N Lisnychuk, M Kulitska
liver 8 (12), 23, 2018
12018
Експериментальне обгрунтування безпечності густого екстракту зі шпинату городнього
АЯ Никифорук, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
НФаУ спільно з ПП «Фармітек», 2018
12018
Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту зі шпинату городнього листя на моделі тетрахлорметанового ураження печінки
АЯ Никифорук, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Вид-во ДВНЗ" Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ …, 2018
12018
Proteins oxidative modification and mitochondrial enzymes activity in rats of different ages under affection by sodium nitrites and tobacco smoke
PH Lykhatskyi, LS Fira, UM Fedorovich
Ukrainian biopharmaceutical journal, 38-46, 2017
12017
Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ДБ Фіра, ІП Кузьмак
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2 (8), 2017
12017
Застосування ентеросорбенту Карболайн” для корекції окиснювальних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра
Медична та клінічна хімія, 45-52, 2017
12017
ENZYmE mARKERs AcTIVITY ANd BILE fORmATION fUNcTION Of LIVER IN cAsEs Of TUBERcULOsTATIcs ANd hEXAVALENT chROmIUm cOmPOUNds AffEcTION IN RATs
NI Burmas, LS Fira, PH Lyhackyy
International journal of medicine and medical research, 32-38, 2016
12016
Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки
ОС Линда, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 61-63, 2016
12016
Динаміка активності вільнорадикальних процесів в органах щурів різних вікових груп після інтоксикації нітритом натрію
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ВВ Підгірний
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
12014
Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном
ЛА Бойко, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 125-130, 2014
12014
Перспективи розвитку фармацевтичного факультету
ЛВ Соколова, ДБ Коробко, ПГ Лихацький
Медична освіта, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20