Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Мікроекономіка : підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, АІ Ігнатюк, СВ Слухай
3242007
Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: монографія
АІ Ігнатюк
К.: ННЦ ІАЕ, 110, 2010
742010
Цінні папери: підручник
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, НВ Ковтун
К.: Знання.–1094 с, 2011
43*2011
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
222007
Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України
А Ігнатюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
14*2009
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб.
АІІ І. М. Найдьонов
Вид-во Купріянов О.О., 2005
132005
Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки
АІ Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 60-68, 2013
122013
Економіка галузевих ринків: навчальний посібник
АІ Ігнатюк
Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015
72015
Галузеві ринки та інновації
А Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2009.–Вип 20, 90-100, 2009
72009
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Кн, 2015
6*2015
Теоретикометодоло гінчі підходи до дослідження мережевої економіки
А Ігнатюк
Вісник Київ ського національного університету іме ні Тараса Шевченка, 16-19, 2011
62011
Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України
АІ Ігнатюк
—К., 1996.—189 с, 1996
61996
Measurement Systems to assess the level of market globalization
V Bazylevych, N Kovtun, A Ignatyuk
S. Scăunaş, V. Tabără, E. Străuţiu, ed, 237-251, 2014
52014
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
52013
Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков
А Игнатюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
52013
Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина І. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
НДІ статистичних досліджень, 2012
52012
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2011
52011
Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації: Автореферат
АІ Ігнатюк
5*2010
Методология исследования функционирования отраслевых рынков
АИ Игнатюк
Экономическая теория 6 (3), 60-75, 2009
52009
Multidimensional Assessment of Globalization at the Level of a Company (Sectors)
N Kovtun, A Ignatyuk
Procedia Economics and Finance 16, 690-702, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20