Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мікроекономіка : підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, АІ Ігнатюк, СВ Слухай
3862007
Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія
АІ Ігнатюк
К.: ННЦ ІАЕ, 110, 2010
762010
Цінні папери: підручник
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, НВ Ковтун
К.: Знання.–1094 с, 2011
48*2011
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
292007
Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України
А Ігнатюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
20*2009
Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки
АІ Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 60-68, 2013
132013
Економіка галузевих ринків: навчальний посібник
АІ Ігнатюк
Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015
122015
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб.
АІІ І. М. Найдьонов
Вид-во Купріянов О.О., 2005
112005
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Кн, 2015
9*2015
Галузеві ринки та інновації
А Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2009.–Вип 20, 90-100, 2009
82009
Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України
АІ Ігнатюк
—К., 1996.—189 с, 1996
81996
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
72013
Многомерная оценка потенциала и уровня развития экономики Украины в разрезе видов экономической деятельности
НВ Ковтун, АИ Игнатюк
Вопросы статистики, 62-74, 2012
72012
Теоретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки
А Ігнатюк
Вісник Київ ського національного університету іме ні Тараса Шевченка, 16-19, 2011
72011
Зарождение и развитие теории отраслевых рынков
А Игнатюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
62013
Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна
АІ Ігнатюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.–2005 …, 2005
62005
Measurement Systems to assess the level of market globalization
V Bazylevych, N Kovtun, A Ignatyuk
2014. Political science, international relations and security studies., 237-251, 2014
52014
Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков
А Игнатюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
52013
Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі …
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
Статистика України, 28-34, 2012
52012
Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина І. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
Статистика України, 31-39, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20