Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Ігнатюк А. І., Ignatyuk A.
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікроекономіка : підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, АІ Ігнатюк, СВ Слухай
3432007
Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія
АІ Ігнатюк
К.: ННЦ ІАЕ, 110, 2010
732010
Цінні папери: підручник
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, НВ Ковтун
К.: Знання.–1094 с, 2011
45*2011
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
262007
Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України
А Ігнатюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
20*2009
Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки
АІ Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 60-68, 2013
132013
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб.
АІІ І. М. Найдьонов
Вид-во Купріянов О.О., 2005
112005
Економіка галузевих ринків: навчальний посібник
АІ Ігнатюк
Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015
102015
Галузеві ринки та інновації
А Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2009.–Вип 20, 90-100, 2009
82009
Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України
АІ Ігнатюк
—К., 1996.—189 с, 1996
81996
Многомерная оценка потенциала и уровня развития экономики Украины в разрезе видов экономической деятельности
НВ Ковтун, АИ Игнатюк
Вопросы статистики, 62-74, 2012
72012
Теоретикометодоло гінчі підходи до дослідження мережевої економіки
А Ігнатюк
Вісник Київ ського національного університету іме ні Тараса Шевченка, 16-19, 2011
72011
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Кн, 2015
6*2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття
ВД Базилевич, АІ Ігнатюк, ТВ Гайдай
Економічна теорія, 111-118, 2013
62013
Measurement Systems to assess the level of market globalization
V Bazylevych, N Kovtun, A Ignatyuk
2014. Political science, international relations and security studies., 237-251, 2014
52014
Зарождение и развитие теории отраслевых рынков
А Игнатюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
52013
Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков
А Игнатюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
52013
Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина І. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
НДІ статистичних досліджень, 2012
52012
Приоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України
НВ Ковтун, АІ Ігнатюк
Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць, 58-63, 2011
52011
Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації: Автореферат
АІ Ігнатюк
5*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20