Подписаться
Виктория Корнещук
Виктория Корнещук
Одесский политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності
ВВ Корнещук, ВВ Корнещук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
362009
Моделювання в системі підготовки професійно надійного спеціаліста: теоретичний аспект
ВВ Корнещук
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2008
262008
Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій: монографія
ВВ Корнещук
Одеса: изд-во ВМВ, 2009
172009
Взаимное обучение как нетрадиционная форма организации обучения в высшей школе
ВВ Корнещук
Науковий вісник КДПУ ім. КД Ушинського: зб. наук. пр, 62-65, 1998
171998
Сучасна професійна освіта в Україні і надійність спеціалістів
ВВ Корнещук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2007
152007
Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи магістра
В Корнещук
Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014
12*2014
Формування професійної надійності сучасних фахівців соціономічної сфери діяльності:[навч. пос.]
ВВ Корнещук
Одеса: Видавець Букаєв ВВ, 2009
122009
Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки
В Корнещук, М Волошенко
Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015
11*2015
Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців
ВВ Корнещук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2010
102010
Проблема готовності до професійної діяльності в сучасних дослідженнях
ВВ Корнещук, СХ Яворський
Наука і освіта, 2003
92003
Застосування професійно орієнтованих імовірнісних задач у підготовці студентів економічних спеціальностей
ВВ Корнещук, ВМ Шинкаренко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.–Вип …, 2010
82010
Професійна надійність діяльності сучасного спеціаліста: навчальний посібник
ВВ Корнешук
Серія" Управління навчальними закладами"–За заг. ред. ОЯ Чебикіна.–Одеса …, 2008
82008
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
ВВ Корнещук, ЮВ Колодійчук, МВ Боделан, ЮВ Колодийчук, ...
Одеса: ФОП Бондаренко, 2018
72018
Professional training of future social workers: Foreign experience review
VV Korneschuk
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
72017
Професійне самовизначення як соціальна проблема
В Корнещук
http://opu.ua/upload/files/hsf/sm/Sbornik-2.pdf, 128-130, 2013
6*2013
Interactive education in the system of training of prospective social workers
V Korneshchuk, Y Muzyka
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 15-18, 2014
52014
Інтерактивна спрямованість соціальних працівників та її формування
В Корнещук
Науковий вісник Чернівецького університету, 81-87, 2013
52013
Методика викладання математики у вищій школі: навчальний посібник
ВВ Корнещук, ОЯ Кучерук
Хмельницький: Видавець ПП. Цюпак, 2011
52011
Нетипові ституації професійної діяльності та її надійність
ВВ Корнещук
Вісник Черкаського університету.–Серія: педагогічні науки.–Вип 120, 13-19, 2008
52008
Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи
ВВ Корнещук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
42019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20