Подписаться
Volodymyr Lytvynenko
Volodymyr Lytvynenko
Kherson National Technical University
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формалізація методів побудови штучних імунних систем
ПІ Бідюк, ВІ Литвиненко, АО Фефелов
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 29-41, 2007
142007
Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів
ПІ Бідюк, ІВ Баклан, ВІ Литвиненко
К.: ЕКМО, 2004
82004
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Методологія синтезу колективу радіально-базисних мереж для розв’язання задач класифікації за допомогою алгоритму клонального відбору
ВІ Литвиненко, АО Фефелов, ОО Дідик
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
62009
Иммунносетевая модификация алгоритма отрицательного отбора для решения задачи обнаружения аномалий
ПИ Бидюк, АА Фефелов, ВИ Литвиненко, ПІ Бідюк, АО Фефелов, ...
Системні технології, 2007
42007
Побудова штучних імунних систем
ВІ Литвиненко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
32010
Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж
ВІ Литвиненко, ОА Кожухівська, АО Фефелов
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
22015
Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса
ПІ Бідюк, ВІ Литвиненко, АВ Кроптя
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 6-15, 2007
22007
Вирішення задач класифікації з використанням механізмів ідеопатичної мережі
ВІ Литвиненко, ВІ Литвиненко
Наукові праці: науково-методичний журнал 57, 136-146, 0
2
Оцінка якості обробки складних даних біологічної природи на основі критеріїв ентропії
СА Бабічев, ВІ Литвиненко, МА Таіф, АО Фефелов
Штучний інтелект, 2016
2016
Гибридизация фильтра Калмана и алгоритм клонального отбора для прогнозирования гетероскедастических процессов
ВИ Литвиненко, АА Фефелов, ПИ Бидюк, ОВ Кожухивська
Вестник Херсонского национального технического университета, 249-257, 2016
2016
Система фільтрації даних мікромасиву ДНК на основі вейвлет-аналізу та критерію ентропії
СА Бабічев, ЮА Аль-Хендауй, ВІ Литвиненко
Вестник Херсонского национального технического университета, 203-209, 2015
2015
Розв'язання задачі молекулярного докінгу за допомогою алгоритму клонального добору
ВІ Литвиненко, АО Фефелов, СМ Аль
Вестник Херсонского национального технического университета, 266-271, 2015
2015
Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних
ІА Лур’є, ВВ Осипенко, ВІ Литвиненко, МА Таиф, НВ Корніловська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
2015
Модель інформаційного простору господарського комплексу
ФБ Рогальський, ВВ Литвин, ВІ Литвиненко
Відбір і обробка інформації, 112-117, 2013
2013
Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк, ВІ Литвиненко, АО Фефелов
НТУУ «КПІ», 2011
2011
Управління проектами модернізації авіаційної техніки в умовах невизначеності
ОВ Самков, ЮА Захарченко, ВІ Литвиненко
Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ …, 2010
2010
Метод розв’язання задачі управління проектами модернізації техніки на основі імунних алгоритмів
ОВ Самков, ЮА Захарченко, АО Фефелов, ВІ Литвиненко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
2009
Дослідження збіжності імунних алгоритмів
ВІ Литвиненко, ПІ Бідюк, АО Фефелов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
2009
Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу
МХХ Самра
Національний університет" Львівська політехніка", 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20