Подписаться
Volodymyr Lytvynenko
Volodymyr Lytvynenko
Kherson National Technical University
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формалізація методів побудови штучних імунних систем
ПІ Бідюк, ВІ Литвиненко, АО Фефелов
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 29-41, 2007
142007
Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів
ПІ Бідюк, ІВ Баклан, ВІ Литвиненко
К.: ЕКМО, 2004
102004
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Методологія синтезу колективу радіально-базисних мереж для розв’язання задач класифікації за допомогою алгоритму клонального відбору
ВІ Литвиненко, АО Фефелов, ОО Дідик
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
62009
Побудова штучних імунних систем
ВІ Литвиненко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
52010
Иммунносетевая модификация алгоритма отрицательного отбора для решения задачи обнаружения аномалий
ПИ Бидюк, АА Фефелов, ВИ Литвиненко, ПІ Бідюк, АО Фефелов, ...
Системні технології, 2007
42007
Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж
ВІ Литвиненко, ОА Кожухівська, АО Фефелов
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
32015
Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса
ПІ Бідюк, ВІ Литвиненко, АВ Кроптя
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 6-15, 2007
22007
Вирішення задач класифікації з використанням механізмів ідеопатичної мережі
ВІ Литвиненко, ВІ Литвиненко
Наукові праці: науково-методичний журнал 57, 136-146, 0
2
Комбіноване використання індуктивного алгоритма кластеризації і алгоритму к-середніх
ВВ Осипенко, ІА Лурьє, ВІ Литвиненко
Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи штучного інтелекту …, 2014
12014
ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ
С Александров, В Андріанов, Л Багрій-Шахматов, О Банчук, ...
ББК 67.0 я43 А 437, 144, 2019
2019
Індуктивна технологія об’єктивної кластеризації профілів експресій генів на основі алгоритму кластеризації SOTA
СА Бабічев, О Гожий, ОІ Корнелюк, ВІ Литвиненко
Biopolymers and Cell 33 (5), 379-392, 2017
2017
Комп\'ютерний аналіз мікромасивів профілів експресії генів раку легенів
СА Бабічев, ОІ Корнелюк, ВІ Литвиненко, ВВ Осипенко
Biopolymers and Cell 32 (1), 70-79, 2016
2016
Оцінка якості обробки складних даних біологічної природи на основі критеріїв ентропії
СА Бабічев, ВІ Литвиненко, МА Таіф, АО Фефелов
Штучний інтелект, 2016
2016
Гибридизация фильтра Калмана и алгоритм клонального отбора для прогнозирования гетероскедастических процессов
ВИ Литвиненко, АА Фефелов, ПИ Бидюк, ОВ Кожухивська
Вестник Херсонского национального технического университета, 249-257, 2016
2016
Система фільтрації даних мікромасиву ДНК на основі вейвлет-аналізу та критерію ентропії
СА Бабічев, ЮА Аль-Хендауй, ВІ Литвиненко
Вестник Херсонского национального технического университета, 203-209, 2015
2015
Розв'язання задачі молекулярного докінгу за допомогою алгоритму клонального добору
ВІ Литвиненко, АО Фефелов, СМ Аль
Вестник Херсонского национального технического университета, 266-271, 2015
2015
Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних
ІА Лур’є, ВВ Осипенко, ВІ Литвиненко, МА Таиф, НВ Корніловська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
2015
Розвиток міжнародної торгівлі України в контексті визначення пріоритетного вектора торговельних зв’язків
ВІ Литвиненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
2014
Модель інформаційного простору господарського комплексу
ФБ Рогальський, ВВ Литвин, ВІ Литвиненко
Відбір і обробка інформації, 112-117, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20