Туржанський Віталій Анатолійович / Vitalіi Turzhanskyi / Туржанский Виталий Анатольевич / Віталій
Туржанський Віталій Анатолійович / Vitalіi Turzhanskyi / Туржанский Виталий Анатольевич / Віталій
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування системи митного аудиту в Україні : монографія ; за заг. ред. О. М. Вакульчик
Т Віталій
Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014. 25, 428 с., 2014
30*2014
Грошові кошти та грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки, 113-118, 2010
132010
Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО
V Turzhanskyi
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
122014
Облік витрат на створення інтернет-магазину та здійснення торговельних операцій [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки, 202-207, 2011
112011
Функціонування постаудиту в системі митного контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід
ВА Туржанський
Митна безпека, 13-19, 2013
92013
Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія ; за заг. ред. І.Г. Бережнюка
Хмельницький. : ПП Мельник А.А. (Митна справа в Україні. Том 21)., 2013
72013
Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами: проблеми уніфікації
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки., 2013
72013
С ONCEPTUALIZATION OF THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN THE CUSTOMS LEGISLATION OF UKRAI
I NESTORYSHEN, V TURZHANSKYI
Customs Scientific Journal CUSTOMS 6 (1), 41-58 (engl.); 147-166 (rus.), 2016
6*2016
Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС
ВА Туржанський, ДМ Хома
КНТУ, 2016
62016
Профілювання митних ризиків в системі забезпечення митної безпеки України
ІВ Несторишен, ВА Туржанський, ИВ Несторишен, ВА Туржанский
ЦНТУ, 2018
52018
Концептуализация института уполномоченных экономических операторов: международный опыт и перспективы его внедрения в таможенное законодательство Украины
ТВА Несторишен ІВ
Таможня., 2016
52016
Формування регіонального ринку тваринницької продукції
ВА Туржанський
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки.–2007.–№, 2007
42007
Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні
ІВ Несторишен, ВА Туржанський, ІІ Бережнюк
Modern Economics., 2017
32017
Митна енциклопедія
ІГ Бережнюк, ПВ Пашко, ОІ Барановський, ОВ Батанов, ОВ Боровик, ...
Хмельницький: П П Мельник АА, 2014
32014
Simplified customs procedures according to WCO Framework of Standards. Naukovi pratsi KNTU
V Turzhanskyi
Ekonomichni nauky (Scientific Works of Kirovohrad National Technical …, 2014
32014
Правові засади здійснення електронних перевірок органами доходів і зборів
ТВА Яковенко ОВ
Вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2013
32013
Організаційно-методичні підходи до формування та обліку фінансових результатів роздрібних торгівельних підприємств [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2011_2 …, 0
3
Інструментарій та методи системного аналізу в контексті розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ІВН В. А. Туржанський, Г. С. Воскобійник
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки …, 2016
2*2016
Cost Accounting on the creating online store and implementation of trade transactions
VA Turzhanskyi
Stalyi rozvytok ekonomiky, 202-207, 2013
22013
Організаційно-інформаційна модель митного аудиту
ЯОВ Туржанський ВА
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка., 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20