Туржанський Віталій Анатолійович / Vitalіi Turzhanskyi / Туржанский Виталий Анатольевич / Віталій
Туржанський Віталій Анатолійович / Vitalіi Turzhanskyi / Туржанский Виталий Анатольевич / Віталій
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування системи митного аудиту в Україні : монографія ; за заг. ред. О. М. Вакульчик
Т Віталій
Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014. 25, 428 с., 2014
18*2014
Грошові кошти та грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки, 113-118, 2010
112010
Облік витрат на створення інтернет-магазину та здійснення торговельних операцій [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки, 202-207, 2011
102011
Спрощення митних процедур відповідно до Рамкових стандартів ВМО
V Turzhanskyi
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
92014
Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС
ВА Туржанський, ДМ Хома
КНТУ, 2016
62016
Функціонування постаудиту в системі митного контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід
ВА Туржанський
Митна безпека, 13-19, 2013
62013
С ONCEPTUALIZATION OF THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN THE CUSTOMS LEGISLATION OF UKRAI
I NESTORYSHEN, V TURZHANSKYI
Customs Scientific Journal CUSTOMS 6 (1), 41-58 (engl.); 147-166 (rus.), 2016
52016
Концептуализация института уполномоченных экономических операторов: международный опыт и перспективы его внедрения в таможенное законодательство Украины
ТВА Несторишен ІВ
Таможня., 2016
52016
Профілювання митних ризиків в системі забезпечення митної безпеки України
ІВ Несторишен, ВА Туржанський, ИВ Несторишен, ВА Туржанский
ЦНТУ, 2018
42018
Формування регіонального ринку тваринницької продукції
ВА Туржанський
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки.–2007.–№, 2007
42007
Simplified customs procedures according to WCO Framework of Standards. Naukovi pratsi KNTU
V Turzhanskyi
Ekonomichni nauky (Scientific Works of Kirovohrad National Technical …, 2014
32014
Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія ; за заг. ред. І.Г. Бережнюка
Хмельницький. : ПП Мельник А.А. (Митна справа в Україні. Том 21)., 2013
32013
Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами: проблеми уніфікації
ВА Туржанський
Сталий розвиток економіки, 357-362, 2013
32013
Правові засади здійснення електронних перевірок органами доходів і зборів
ТВА Яковенко ОВ
Вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 2013
32013
Організаційно-методичні підходи до формування та обліку фінансових результатів роздрібних торгівельних підприємств [Електронний ресурс]
ВА Туржанський
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2011_2 …, 0
3
Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні
ІВ Несторишен, ВА Туржанський, ІІ Бережнюк
Modern Economics., 2017
22017
Інструментарій та методи системного аналізу в контексті розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ІВН В. А. Туржанський, Г. С. Воскобійник
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки …, 2016
2*2016
Митні процедури в контексті здійснення митного постаудиту
ЮЄ Петруня, ВА Туржанський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
22014
Cost Accounting on the creating online store and implementation of trade transactions
VA Turzhanskyi
Stalyi rozvytok ekonomiky, 202-207, 2013
22013
Організаційно-інформаційна модель митного аудиту
ЯОВ Туржанський ВА
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка., 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20