Підписатись
Євгеній Танкевич
Євгеній Танкевич
доктор технічних наук, Інститут електродинаміки НАН України
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математична модель трансформатора струму на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона
БС Стогній, МФ Сопель, ВІ Паньків, ЄМ Танкевич
Технічна електродинаміка, 58-65, 2016
7*2016
Интеллектуальный измерительный преобразователь и нормативное обеспечение коммуникационной среды высоковольтных электроэнергетических объектов
БС Стогній, ОВ Кириленко, ЄМ Танкевич, ІВ Блінов, ОБ Рибіна, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 56-65, 2014
5*2014
Апроксимація характеристик намагнічування трансформаторів струму
ВІ Паньків, ЄМ Танкевич, ММ Лутчин
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 82-90, 2014
52014
Зачем нужны автоматизированные системы учета электроэнергии?
ВА Гинайло, АВ Гинайло, ПР Надуда, ЕН Танкевич
Промэлектро, 2008
52008
Визначення вимог до метрологічних характеристик електромагнітного давача електронного трансформатора струму
ВВ Гречко, ГМ Варський, ЄМ Танкевич
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 121-127, 2014
42014
Вплив стандарту МЕК 61850 на вимоги до первинних вимiрювальних перетворювачiв струму i напруги
ЯІВ Танкевич Є.М., Варський Г.М., Танкевич С.Є.
Техн. електродинамiка. Темат. вип.«Проблеми сучасної електротехнiки». 2, 53-56, 2010
4*2010
Математическая модель электромагнитных процессов в измерительных преобразователях тока и определение её характеристик
БС Стогний, НА Селехман, ЕН Танкевич, АМ Синякова
Техническая электродинамика, 1993
41993
Організація обміну даними вимірювальних трансформаторів в інтегрованій АСУ ТП підстанції
БІВ Танкевич Є.М., Танкевич С.Є.
Технічна електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність …, 2010
32010
Математичне моделювання та вибiр електромагнiтної системи вимiрювального трансформатора струму з цифровим виходом
ЕМ Танкевич, ГМ Варський, ВВ Гречко
Вiсн. Вiнницького полiтехн. iн-ту, 76, 2011
22011
Яковлєва IВ Вплив компонентiв вимiрювального каналу на похибки вимiрювання векторiв напруги
ЕМ Танкевич, ГМ Варський
Техн. електродинамiка., 41, 2011
22011
Математичне моделювання каналів вимірювання векторів напруги в системах керування електроенергетичних об’єктів
ІВ Яковлєва, ЄМ Танкевич, ГМ Варський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 58-61, 2010
22010
Вплив структури і компонентів вимірювального каналу на достовірність обліку електроенергії в різних режимах
ЄМ Танкевич, ІВ Яковлєва
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр.–К.: ІЕД НАНУ, 14, 2006
22006
Реконструкция измерительных каналов электрических станций и подстанций
ВА Гинайло, АА Пыжов, ЕН Танкевич
Энергетика и электрификация, 39-42, 2005
22005
Исследование переходных процессов и разработка трехступенчатого каскадного трансформатора тока на напряжение 1150 кВ
ЕН Танкевич
-К., 1979.-225 с, 1979
21979
ПОДГОТОВКА ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТОКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
ЕН Танкевич, ИВ Яковлева, ГМ Варский, ВИ Панькив
Технiчна електродинамiка, 80-82, 2016
1*2016
Моделирование электромагнитных процессов в группах высоковольтных трансформаторов тока
BS Stognii, БС Стогний, MF Sopel, МФ Сопель, VI Pankiv, ВИ Панькив, ...
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 91-95, 2016
1*2016
Фактори, що визначають виникнення та значення залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів струму в умовах експлуатації
БС Стогній, МФ Сопель, ВІ Паньків, ЄМ Танкевич
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 5-13, 2016
12016
Моделювання та мінімізація похибок високовольтних електромагнітних трансформаторів струму
МФ Сопель, ВІ Паньків, ЄМ Танкевич, ВВ Гречко
Технічна електродинаміка, 47-54, 2016
12016
Моделювання електромагнітних процесів в групах високовольтних трансформаторів струму
БС Стогній, МФ Сопель, ВІ Паньків, ЄМ Танкевич, BS Stognii, MF Sopel, ...
ВНТУ, 2016
12016
Определение параметров электромагнитной системы датчика электронного трансформатора тока с нормируемыми метрологическими характеристиками в переходных режимах работы
ГМ Варський, ВВ Гречко, ЄМ Танкевич
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 129-135, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20