Валентина Петровна Левченко, В.П. Левченко, Levchenko V.
Валентина Петровна Левченко, В.П. Левченко, Levchenko V.
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах фінансової нестабільності
ВП Левченко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
212011
Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія
ВП Левченко
К.: Центр учбової літератури, 2013
182013
Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія
ВП Левченко
К.: Центр учбової літератури, 2013
182013
Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України: монографія
ВП Левченко
К.: Центр учбової літератури, 365, 2013
132013
Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан і перспективи розвитку
ВП Левченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
132010
Діяльність фінансових посередників на ринку фінансових послуг України
ВП Левченко
ВП Левченко [Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua …, 2010
122010
Саморегулівні організації як складова концепції розвитку небанківських фінансових установ
ЄА Поліщук, ЕА Полищук, ВП Левченко, ВП Левченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
52014
Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг
ВП Левченко
Ефективне регулювання ринку фінансових послуг–шлях до Європейської …, 0
5
Розвиток фінансового лізингу України в розрізі спільного Європейського ринку
ВП Левченко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
42012
До проектування і виготовлення буроінєкційних паль
МЛ Зоценко, ВП Левченко, ВВ Мирошніченко
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2011
42011
Ключові ознаки банківсько-страхової інтеграції в контексті забезпечення розвитку фінансового сектору
КВ Багмет, ВП Левченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
42011
Визначення ринку небанківських фінансових послуг як сегмента фінансового ринку/В. П Левченко
ВП Левченко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2009
42009
Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: сучасний стан та тенденції розвитку
В Левченко
Фінансовий ринок України, 33, 2006
42006
Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили
ОІ Барановський, ВП Левченко, ЄА Поліщук
32015
Формування оптимальної стратегії страхової компанії
ВП Левченко
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
32013
Формування оптимальної стратегії страхової компанії
ВП Левченко
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
32013
Математичне моделювання влаштування та роботи буроін'єкційних паль
ЮЛ Винников, ВП Левченко, АМ Пащенко
Будівельні конструкції. Вип. 75: Механіка ґрунтів, геотехніка та …, 2011
32011
Теоретико-прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика
ВП Левченко
Світ фінансів, 169-174, 2017
22017
Розвиток ломбардів як суб’єктів ринку фінансових послуг у сучасних умовах
КЛ Нетудихата
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
22016
Експрес-оцінка діяльності страхової компанії
ВП Левченко
Інноваційна економіка, 278-283, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20