L. Y. Semenova, Людмила Юріївна Семенова, Семенова Людмила Юріївна, Семенова Л.Ю., Semenova L.
L. Y. Semenova, Людмила Юріївна Семенова, Семенова Людмила Юріївна, Семенова Л.Ю., Semenova L.
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення
ЛЮС А.В. Лобза, А.Л. Бикова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, 108-114, 2016
10*2016
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток
ЛЮС А.Г. Бабенко, А.Л. Бикова, К.В. Бондаревська, Н.В. Волкова, О.О ...
Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016
6*2016
Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах
МАС Семенова Л.Ю.
Науковий журнал "Молодий вчений" 1 (№1), 150-154, 2016
52016
Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні
ЛЮ Семенова
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 119–124-119–124, 2015
52015
Соціальна політика підприємства як складова соціальної політики держави
ЛЮ Семенова, АЮ Шаповал
Товариство з обмеженою відповідальністю" Видавничий дім" Гельветика", 2017
42017
Маркетингові підходи в управлінні персоналом
ЛЮ Семенова
Інвестиції: практика та досвід, 52-56, 2014
42014
Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства
ІІ Цветкова
–Сімферополь, 2007.–250 с, 0
4
Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві
АВ Лобза, АЛ Бикова, ЛЮ Семенова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 245-252, 2016
32016
Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах
ЛЮ Семенова, ОВ Педан
Молодий вчений, 105-109, 2015
32015
Теоретичні аспекти системи розвитку персоналу на підприємстві
ЛЮ Семенова, АВ Заболотня
Молодий вчений, 1041-1044, 2017
22017
Нормування праці: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форм навчання
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
12017
Особенности современных персонал-технологий по подбору и набору персонала
ЛЮ Семенова, ВВ Крыша
Минск: ГИУСТ БГУ, 2017
12017
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ ВІД ЇХ РОЗМІРІВ
ЛЮ Мельник, ЛЮ Семенова
ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД, 59-66, 2014
1*2014
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЛЮ Семенова
1*2014
Основні напрями забезпечення зайнятості населення в сільскому господарстві
КМ Речка, ЛЮ Семенова
Агросвіт, 14-19, 2014
12014
Залежність економічної стійкості і ефективності аграрних господарств від їх розмірів
МЛЮ Семенова Л.Ю.
АгроСвіт, 21, 2010
12010
Організація системи навчання та розвитку персоналу на підприємстві, шляхи її покращення
ЛЮ Семенова, ІА Карпенко
Молодий вчений, 560-563, 2019
2019
РОЗРОБКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ЛЮ Семенова, АС Ярова
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 37, 2019
2019
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛЮ Семенова, КС Татаринова
Young 65 (1), 2019
2019
Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник
АВ Лобза, АЛ Бикова, АП Гірман, ЛЮ Семенова, ОО Гетьман
Університет митної справи та фінансів, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20