Follow
Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
кандидат економічних наук, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio Economic potential of the sustainable development of Ukraine and its …
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian], 2014
512014
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
37*2013
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації [монографія]
ГММ М.І. Мельник, О.М. Синютка, С.Д. Щеглюк, О.В. Кушнірецька, І.В. Лещух ...
ІРД НАН України, 2016
30*2016
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ
С Щеглюк
Науково-аналітична записка, 2019
20*2019
Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації
СД Щеглюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 143-150, 2017
202017
Administratyvno-terytorialnyy ustriy Ukrayiny metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannya [Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and …
VS Kravtsiv
Lviv [in Ukrainian], 2016
182016
Цілі сталого розвитку для України, регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України»
ММ Щеглюк С
Львів, 2018
17*2018
Stale endohenne zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi [Sustainable endogenous growth of the regions of Ukraine under conditions of decentralization]
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2019
152019
Terytorial’nyy rozvytok i rehional’na polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial …
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
15*2018
Просторовий розвиток регіону: соціальноекономічні можливості, ризики і перспективи: монографія/Н
СДЩ ЛТ Шевчук
14*2011
The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds
I Storonyanska, M Melnyk, I Leshchukh, S Shchehlyuk, T Medynska
European Journal of Sustainable Development 10 (2), 241-241, 2021
132021
Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону
СД Щеглюк
URL: http://journals. khnu. km. ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/087-093. pdf, 2009
122009
Metropoliyni funktsiyi velykykh mist Ukrayiny: potentsial rozvytku ta perspektyvy realizatsiyi [Metropolitan functions of big cities of Ukraine: development potential and …
MI Melnyk
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2016
112016
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систем
ЛТ Шевчук, ВІ Захарченко, НВ Павліха
112008
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу
МІ наук. ред Мельник
ІРД НАНУ, 2014
10*2014
Inkliuzyvnyi vymir rozvytku mist–tsentriv dilovoi aktyvnosti Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Inclusive dimension of development of cities–centers of business activity of …
MI Melnyk, SD Shchehliuk, IV Leshchukh, RY Yaremchuk
Series “Problems of regional development, 2019
9*2019
Інклюзивний вимір розвитку міст–центрів ділової активності України: тенденції та перспективи: наук. доп
МІ Мельник, СД Щеглюк, ІВ Лещух, РЄ Яремчук
НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН …, 0
8
Digitization of the Economies of Ukraine and Poland: National and Regional Dimensions.
M Melnyk, S Shchehliuk, I Leshchukh, O Litorovych
Economic Annals-XXI 191, 2021
72021
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою України:[монографія]
ЛТ Шевчук
Львів:[б. в.], 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20