, Shchehliuk Svitlana
, Shchehliuk Svitlana
, " .. "
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
28*2013
̆ ̈ ̈: []
.. , .. , .. , .. , .. ...
, 2016
27*2016
- : / . . ˳, .
˳,
.: , 2014
142014
Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannia [Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2016
132016
: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_ Gum/Vchnu_ekon, 2009
102009
: , 2008
102008
: . ̲
, 2018
8*2018
Terytorialnyy rozvytok i rehionalna polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
6*2018
:
̲ .
, 2014
6*2014
: , : /
6*2011
, 쳺
26 (6), 2016
52016
̳ : -
: . . .. , 2013
52013
:
, ,
, 2011
52011
- :
- ., 323-332, 2005
52005
: (- )
- . URL: http://ird. gov. ua/irdp/e20190301. pdf, 2019
42019
:
- , 143-150, 2017
42017
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise Institute, 2015
42015
:[. .], 2007
42007
-
- . ⠅, 2005
42005
:
̲ , , Ъ
. ̲ . 10, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20