Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
кандидат економічних наук, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації [монографія]
ГММ М.І. Мельник, О.М. Синютка, С.Д. Щеглюк, О.В. Кушнірецька, І.В. Лещух ...
ІРД НАН України, 2016
11*2016
Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону
СД Щеглюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_ Gum/Vchnu_ekon …, 2009
92009
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Щеглюк СД–Львів: ІРД НАН України, 2008
92008
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах. Том 5. Малі міста
ЛПК ЛТ Шечук, СД Щеглюк, МІ Пітюлич, МІ Мельник, ЯВ Шевчук, ВВ Папп, ІМ ...
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. Серія «Проблеми …, 2013
7*2013
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу
МІ наук. ред Мельник
ІРД НАНУ, 2014
6*2014
Міждисциплінарні дослідження метрополій: систематизація понятійно-термінологічного апарату
СД Щеглюк
Проблеми сталого розвитку національних економік: зб. наук. пр.. з актуальних …, 2013
52013
Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики
СД Щеглюк
Регіональна економіка, 35-43, 2011
52011
Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання
Л Шевчук, Я ШЕВЧУК, С ЩЕГЛЮК
Економіст, 2011
52011
Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України
ЛТ Шевчук
Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Регіональна політика в …, 2005
52005
Кластери і територіально-виробничі комплекси: конвергенційні та біфуркаційні аспекти розвитку
СД Щеглюк
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів, 323-332, 2005
52005
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою
ЛТ Шевчук
Львів:[б. в.], 2007
42007
Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону
СД Щеглюк, ОГ Коломієць
Науковий вісник НЛТУ України 26 (6), 2016
32016
Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком
СД Щеглюк
Регіональна економіка, 44-54, 2015
32015
Просторовий розвиток регіону: соціальноекономічні можливості, ризики і перспективи: монографія/Н
СДЩ Л.Т. Шевчук
3*2011
Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ (науково-аналітична записка) Анотація
С Щеглюк
Науково-аналітична записка. URL: http://ird. gov. ua/irdp/e20190301. pdf …, 2019
22019
Сучасні імперативи функціонування туристично-рекреаційного кластеру для підвищення соціоеколого-економічної безпеки
СД Щеглюк
Теорія та практика менеджменту безпеки, 168-169, 2017
22017
Особливості метрополізації в Польщі та Україні (на прикладі Лодзі та Львова)
Б Бартосєвич, С Щеглюк
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
22014
ESTIMATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS OF WESTERN REGION OF UKRAINE REGIONAL CENTERS’METROPOLITAN FUNCTIONS
S Shcheglyuk
Київський географічний щорічник: наук. зб./Київське відділення Українського …, 2013
22013
Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій
М Мельник, С Щеглюк
Вісник економічної науки України, 2013
22013
Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій
СД Щеглюк, ВВ Папп
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 15-25, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20