Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
кандидат економічних наук, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації [монографія]
ГММ М.І. Мельник, О.М. Синютка, С.Д. Щеглюк, О.В. Кушнірецька, І.В. Лещух ...
ІРД НАН України, 2016
16*2016
Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону
СД Щеглюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_ Gum/Vchnu_ekon …, 2009
102009
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Щеглюк СД–Львів: ІРД НАН України, 2008
102008
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах. Том 5. Малі міста
ЛПК ЛТ Шечук, СД Щеглюк, МІ Пітюлич, МІ Мельник, ЯВ Шевчук, ВВ Папп, ІМ ...
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. Серія «Проблеми …, 2013
7*2013
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу
МІ наук. ред Мельник
ІРД НАНУ, 2014
6*2014
Міждисциплінарні дослідження метрополій: систематизація понятійно-термінологічного апарату
СД Щеглюк
Проблеми сталого розвитку національних економік: зб. наук. пр.. з актуальних …, 2013
52013
Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики
СД Щеглюк
Регіональна економіка, 35-43, 2011
52011
Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання
Л Шевчук, Я ШЕВЧУК, С ЩЕГЛЮК
Економіст, 2011
52011
Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України
ЛТ Шевчук
Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Регіональна політика в …, 2005
52005
Кластери і територіально-виробничі комплекси: конвергенційні та біфуркаційні аспекти розвитку
СД Щеглюк
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів, 323-332, 2005
52005
Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону
СД Щеглюк, ОГ Коломієць
Науковий вісник НЛТУ України 26 (6), 2016
42016
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою
ЛТ Шевчук
Львів:[б. в.], 2007
42007
Просторовий розвиток регіону: соціальноекономічні можливості, ризики і перспективи: монографія/Н
СДЩ Л.Т. Шевчук
3*2011
Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ (науково-аналітична записка) Анотація
С Щеглюк
Науково-аналітична записка. URL: http://ird. gov. ua/irdp/e20190301. pdf …, 2019
22019
Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації
СД Щеглюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 143-150, 2017
22017
Сучасні імперативи функціонування туристично-рекреаційного кластеру для підвищення соціоеколого-економічної безпеки
СД Щеглюк
Теорія та практика менеджменту безпеки, 168-169, 2017
22017
Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком
СД Щеглюк
Регіональна економіка, 44-54, 2015
22015
Особливості метрополізації в Польщі та Україні (на прикладі Лодзі та Львова)
Б Бартосєвич, С Щеглюк
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
22014
ESTIMATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS OF WESTERN REGION OF UKRAINE REGIONAL CENTERS’METROPOLITAN FUNCTIONS
S Shcheglyuk
Київський географічний щорічник: наук. зб./Київське відділення Українського …, 2013
22013
Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій
М Мельник, С Щеглюк
Вісник економічної науки України, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20