Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
Світлана Дмитрівна Щеглюк, Shchehliuk Svitlana
кандидат економічних наук, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації [монографія]
ГММ М.І. Мельник, О.М. Синютка, С.Д. Щеглюк, О.В. Кушнірецька, І.В. Лещух ...
ІРД НАН України, 2016
29*2016
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
28*2013
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
162014
Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannia[Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological foundations and …
VS Kravtsiv
Lviv [in Ukrainian], 2016
132016
Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону
СД Щеглюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_ Gum/Vchnu_ekon …, 2009
102009
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Львів: ІРД НАН України, 2008
102008
Цілі сталого розвитку для України, регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України»
ММ Щеглюк С
Львів, 2018
9*2018
Terytorial’nyy rozvytok i rehional’na polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial …
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
7*2018
Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації
СД Щеглюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 143-150, 2017
62017
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу
МІ наук. ред Мельник
ІРД НАНУ, 2014
6*2014
Просторовий розвиток регіону: соціальноекономічні можливості, ризики і перспективи: монографія/Н
СДЩ ЛТ Шевчук
6*2011
Особливості та інституційні проблеми розвитку підприємництва регіону
СД Щеглюк, ОГ Коломієць
Науковий вісник НЛТУ України 26 (6), 2016
52016
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise «Institute …, 2015
52015
Міждисциплінарні дослідження метрополій: систематизація понятійно-термінологічного апарату
СД Щеглюк
Проблеми сталого розвитку національних економік: зб. наук. пр.. з актуальних …, 2013
52013
Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики
СД Щеглюк
Регіональна економіка, 35-43, 2011
52011
Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання
Л Шевчук, Я ШЕВЧУК, С ЩЕГЛЮК
Економіст, 2011
52011
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративнотериторіального устрою
ЛТ Шевчук
Львів:[б. в.], 2007
52007
Кластери і територіально-виробничі комплекси: конвергенційні та біфуркаційні аспекти розвитку/Щеглюк СД
СД Щеглюк
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів, 323-332, 2005
52005
Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ
С Щеглюк
Науково-аналітична записка. URL: http://ird. gov. ua/irdp/e20190301. pdf …, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20