Смірнова В.Л.; Smirnova V.L.
Смірнова В.Л.; Smirnova V.L.
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі
ВО Смірнова
ступеня канд. пед. наук.: 13.00. 04.–" Теорія і методика професійної освіти …, 2009
142009
Захворюваність дитячого населення України та чинники, які впливають на здоров’я дітей
НЯ Панчишин, ВЛ Смірнова, ОЯ Галицька-Хархаліс
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 131-132, 2011
122011
Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров’я
НЯ Панчишин, ВЛ Смірнова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 57-59, 2012
62012
Проблеми інтеграції знань: історико педагогічний аналіз
В Смірнова
Неперервна проф. освіта: теорія і пратика, 43-48, 2003
62003
ПОНЯТТТЯ" ІТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД" У СТРУКТУРУБАННІ ЗНАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВО Смірнова
62003
Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги
ОМ Голяченко, НЯ Панчишин, ВЛ Смірнова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 34-37, 2010
42010
Роль керівників охорони здоров’я в її реформуванні
ВЛ Смірнова, НЯ Панчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
22013
Проблеми впровадження «Електронного суду» в Україні
ВО Смірнова, ММ Пархоменко
22012
Колекція підпільної партизанської преси України 1941–1944 рр.
ВІ Смірнова
Архіви України, 118-133, 2010
22010
Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області
ВЛ Смірнова, НЯ Панчишин, ОН Литвинова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 41-44, 2014
12014
Нормативи потреби населення в ліжках
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, ЛМ Романюк, ВЛ Смірнова, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 5-8, 2013
12013
Роль політичної волі в умовах персоніфікації влади на пострадянському просторі
ВО Смірнова
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2013
12013
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, AH Shulgay, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
12013
Cоціальна медицина знову на роздоріжжі
ОМ Голяченко, НЯ Панчишин, ВЛ Смірнова, ЛМ Романюк, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-53, 2013
12013
Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, АО Голяченко, ЛМ Романюк, НЯ Панчишин, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-15, 2010
12010
Форми позааудиторної роботи у реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань
ВО Смірнова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./Благод. фонд ім. АС …, 2007
12007
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ д о ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДОРОСЛИХ
ВО Смірнова
12007
Юридична клініка як форма реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань/Валентина Смірнова
ВО Смірнова
Неперервна проф. освіта: теорія і практика.–2007.–Вип 1 (2), 47-54, 2007
12007
Особливості викладання історії медицини в умовах кредитно-модульної системи
НО Лісовська, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2007
12007
Відображення партизанського руху у щоденникових записах його учасників (на основі фондової колекції Меморіального комплексу Національний музей історії Великої Вітчизняної війни …
В Смірнова
Студії з архівної справи та документознавства, 151-155, 1999
11999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20