Підписатись
Tetyana Savchyn Тетяна Савчин
Tetyana Savchyn Тетяна Савчин
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Metodology of designing computer ontology of subject discipline by future techers-engineers
I Tsidylo, T Hrihorii, K Serhiy, K Svitlana, S Tetiana, N Iryna, K Darja
Cloud Tehnologies in Education . Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 …, 2018
172018
Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство: навч.-метод. посіб. для студ вищ. навч. закл.
ТО Савчин
Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2002
132002
Кліше в українській мові
Т Савчин
Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство, 66-70, 2018
32018
Кліше в українській мові
Т Савчин
Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство, 66-70, 2018
32018
Derivative Potential of Unofficial Anthroponyms: Lexico-Semantic Method of Name Production
ST Shulska N., Kostusiak N., Vilchynska T., Bachynska H., Verbovetska O ...
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 2 (Spec. Issue XХХV Web of …, 2023
2*2023
Oxidative stress and thiols depletion impair tibia fracture healing in young men with type 2 diabetes
HI Falfushynska, OI Horyn, P D. V., S T.O., K T.I., M L.S., H S.Z.
Ukrainian Biochemical journal Open Access, 67-78, 2019
22019
Іcторичний дискурс українського сонетного жанру
Т Савчин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
Переклад в контексті жанрової проблематики
Н Денисюк, Т Савчин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
22015
Кібербезпека в децентралізованій інтернет-екосистемі web 3.0
ІВ Гевко, ОБ Ящик, Т Савчин, Л Гільтай
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
12023
Вживання сленгу у медійному просторі
ТО Савчин
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
12019
МОВНІ КЛІШЕ І МОВНІ ШТАМПИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Т Савчин
АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ VІІ Міжнародної науково-технічної …, 2018
12018
Білі сонети Д. Павличка: новаторство форми
ТО Савчин
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Поняття літературної мови та мовної норми
Т Савчин
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
12008
Productive Word-Forming Models of Surnames in Dialect Speech: Suffix Derivatives, Their Contextual Appearances and Historical Interpretation
N Shulska, N Kostusiak, D Kostusiak, R Zinchuk, I Rudianyn, T Vilchynska, ...
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 14 (1, Spec. Issue XLI), 2024
2024
Принципи формування сучасного мовлення у період російсько-української агресії
С Тетяна
Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах …, 2023
2023
МОВА СМАЙЛІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ СІЛКУВАННІ
ТО Савчин
Theoretical and applied aspects of the development of science, 344, 2023
2023
Фемінітиви в сучасній українській мові: лексико-семантичний аспект
С Тетяна
Всеукраїнська наукова конференція "НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ …, 2023
2023
Фахові словники я складова професійної комунікації
С Тетяна
TRENDS, THEORIES AND WAYS OF IMPROVING SCIENCE 91 (Proceedings of the VIII …, 2023
2023
Мова й мовлення блогерів у соціальних мережах
СТ О.
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблемі …, 2023
2023
Лексико-семантичні та стілістичні особливості використання діалектизмів у сучасниї реаліях
Т Савчин
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблемі …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20