Світлана Миколаївна Подзігун
Світлана Миколаївна Подзігун
УДПУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics
R Kozhukhіvska, N Parubok, N Petrenko, S Podzihun, I Udovenko
Investment Management and Financial Innovations, 302-312, 2017
172017
Особенности государственного регулирования аграрной экономики в условиях рыночных отношений
АС Музыченко, СН Подзигун
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
132011
Спільне підприємництво в сільському господарстві: Навчальний посібник
БП Дмитрук, НЯ Пітель, СМ Подзігун
К.: Центр учбової літератури, 2007
92007
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
82010
Теоретические аспекты развития рынка образовательных услуг в украине в контексте иностранного опыта
СН Подзигун
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2014
52014
Managing the efficiency of enterprises based on assessment of the land resource potential
R Kozhukhіvska, V Kulbitsky, I Kyryliuk, L Maliuga, S Podzigun
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 164-178, 2018
42018
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
СМ Подзігун
32016
Теоретичні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду
СМ Подзігун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Особливості функціонування пдв в європейськи Х країнах
СМ Подзігун
32011
Державна підтримка аграрного сектора економіки України в умовах членства в СОТ
АС Музиченко, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 270-275, 2011
32011
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс]: Інституційний депозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
СМ Подзігун
Режим доступу: http://dspace. udpu. org. ua 8080, 0
3
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні
СМ Подзігун
22014
Зарубіжний досвід податкового регулювання/С. Подзігун
СМ Подзігун
Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ. Колективна …, 2010
22010
Оцінка системи оподаткування у сільському господарстві
СМ Подзігун
22010
Вдосконалення податкової системи аграрної сфери в Україні
СМ Подзігун
Збірник наукових праць ХНАУ/За ред. д. ек. н., проф. ОВ Олійника.–Харків …, 2009
22009
Problemy finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Elektronnyi resurs]: Instytutsiinyi depozytarii Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny
SM Podzihun
Rezhym dostupu: http://dspace. udpu. org. ua 8080, 0
2
Functionality and Quality Management of Transformation of Capital Forms at an Enterprise
I Gontareva, I Murenets, P Kurmaiev, S Podzihun, O Dorokhov
TEM Journal 7 (3), 597, 2018
12018
Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях
ЄВ Крикавський, СМ Подзігун, ЛЯ Якимишин
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 102-104, 2018
12018
Аналіз сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу [Електронний ресурс]
СМ Подзігун
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
12018
Проблеми страхування ризиків неорганізованого виїзного туризму
ЛА Чвертко, СМ Подзігун
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20